Fund Industry Service

Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

Opublikowany kilka tygodni temu projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego wprowadza nowe stosowane dotychczas wyłącznie w sytuacjach szczególnych uprawnienie pracodawców do weryfikacji niekaralności kandydatów do pracy. Aktualnie, możliwość badania przeszłości w rejestrze karnym dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o objęcie najbardziej eksponowanych funkcji, w przypadku, gdyby miało dojść do wejścia w życie ustawy, zasada ta ulegnie zmianie.

Read More

Monitoring i analityka internetowych działań reklamowych w branży finansowej cz.1

Branża finansowa w Polsce  znajduje się w czołówce sektorów o największym udziale w ogólnych wydatkach reklamowych w Internecie. W 2015 r. plasowała się na drugim miejscu z udziałem 10%. Z kolei w roku ubiegłym znalazła się na 4 miejscu, z nieco mniejszym, ośmioprocentowym udziałem (źródło: AdEX / IAB Polska).  Dla porównania w Stanach Zjednoczonych i w Wlk. Brytanii porcja internetowych wydatków przypadająca na sektor finansowy jest jeszcze wyższa i wynosi ok. 12 %  (źródła: eMarketer, IAB UK). To oznacza, że obszar digital w biznesach finansowych jest mocno rozwinięty a marketerzy wykorzystują szeroką paletę narzędzi internetowych zarówno do budowania i wzmacniania wizerunku, jak i akwizycji klientów oraz wprost generowania wzrostu sprzedaży. Najlepsze branżowe praktyki warto stosować również w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Read More

Sierpień upłynął spokojnie

W sierpniu dokonało się kilka zmian kadrowych; pojawiły się też informacje o pierwszych planach Towarzystw na nadchodzącą jesień oraz nowych produktach. Pod koniec miesiąca sprzedano 100% akcji BPH TFI.

Read More

O komitecie audytu raz jeszcze

Na łamach FIS kilkukrotnie informowaliśmy już o obowiązkach związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dziś, na kilka tygodni przed upływem terminu na dostosowanie, przypominamy raz jeszcze, w wielkim skrócie, jakim wyzwaniom wynikającym z nowych przepisów muszą sprostać fundusze oraz zarządzające nimi TFI. Read More