Fund Industry Service

Zapowiedź 4. edycji Fund Industry Summit

Jeśliby przyjąć, że wraz z utworzeniem pierwszego funduszu powierniczego, rozpoczęła się era rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, to dziś, w 2017 roku, powinniśmy obchodzić dwudziestą piątą rocznicę tego wydarzenia.

Read More

Nabywanie nieruchomości położonych w Polsce, udziałów i akcji w spółkach z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez fundusze inwestycyjne będące cudzoziemcami – przekrój

Zasadą obowiązującą w prawie polskim, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dalej „Ustawa”), jest konieczność uzyskania przez cudzoziemca na nabycie nieruchomości położonych w Polsce zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydawanego w formie decyzji administracyjnej.

Read More

CRS w TFI

Wprowadzanie globalnych standardów wymiany informacji podatkowych to jedna z odpowiedzi na światowy kryzys finansowy. Ich celem jest kontrola przepływów finansowych pomiędzy państwami współuczestniczącymi w systemie wymiany informacji, a także, a może przede wszystkim, uszczelnienie krajowych systemów podatkowych. Polska od 2015 roku uczestniczy w wymianie informacji podatkowych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Od dwóch miesięcy na polskie instytucje finansowe zostały nałożone nowe obowiązki w ramach międzynarodowej wymiany informacji podatkowych.

Read More

Przedwakacyjne „rewolucje” na rynku TFI

Czerwiec upłynął pod znakiem wielu  zmian kadrowych w TFI. Roszady na stanowiskach objęły zarządzających oraz składy osobowe zarządów. Bardzo istotnym, z punktu widzenia rozwoju rynku fundusz inwestycyjnych, był o również ogłoszenie założeń planowanej reformy emerytalnej.

Read More