Fund Industry Service

CRS w TFI

Wprowadzanie globalnych standardów wymiany informacji podatkowych to jedna z odpowiedzi na światowy kryzys finansowy. Ich celem jest kontrola przepływów finansowych pomiędzy państwami współuczestniczącymi w systemie wymiany informacji, a także, a może przede wszystkim, uszczelnienie krajowych systemów podatkowych. Polska od 2015 roku uczestniczy w wymianie informacji podatkowych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Od dwóch miesięcy na polskie instytucje finansowe zostały nałożone nowe obowiązki w ramach międzynarodowej wymiany informacji podatkowych.

Read More

Przedwakacyjne „rewolucje” na rynku TFI

Czerwiec upłynął pod znakiem wielu  zmian kadrowych w TFI. Roszady na stanowiskach objęły zarządzających oraz składy osobowe zarządów. Bardzo istotnym, z punktu widzenia rozwoju rynku fundusz inwestycyjnych, był o również ogłoszenie założeń planowanej reformy emerytalnej.

Read More

Rozporządzenie raportowe dla TFI opublikowane!

Fund Industry SupportZ ostatniej chwili:

Dokładnie dziś, w dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. poz. 1285).

Read More