Fund Industry Service

FUNDUSZE I DYSTRYBUTORZY- NOWE REGULACJE. DLA KOGO?

O nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powiedziano już wiele. Tyle samo, o ile nie więcej emocji budzi nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Od dłuższego czasu uczestników rynku zajmują plany uregulowania maksymalnego wynagrodzenia pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Read More

NOWY PROJEKT USTAWY IMPLEMENTUJĄCEJ MiFID II

W ostatnim czasie nic nie wzbudza tak dużego zainteresowania uczestników rynku, jak każda, nawet najmniejsza informacja o publikacji projektów przepisów implementujących dyrektywę MiFID II do polskiego porządku prawnego.

Read More

PROFILOWANIE W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA RODO

Tworzenie profilu konsumenta na podstawie jego zachowań w sieci nie jest nowym zjawiskiem. W ostatnim czasie jest ono często komentowane w kontekście wejścia w życie RODO – nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie obejmie firmy gromadzące i wykorzystujące dane dotyczące osób fizycznych. Read More