Fund Industry Service

Sierpień upłynął spokojnie

W sierpniu dokonało się kilka zmian kadrowych; pojawiły się też informacje o pierwszych planach Towarzystw na nadchodzącą jesień oraz nowych produktach. Pod koniec miesiąca sprzedano 100% akcji BPH TFI.

Read More

O komitecie audytu raz jeszcze

Na łamach FIS kilkukrotnie informowaliśmy już o obowiązkach związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dziś, na kilka tygodni przed upływem terminu na dostosowanie, przypominamy raz jeszcze, w wielkim skrócie, jakim wyzwaniom wynikającym z nowych przepisów muszą sprostać fundusze oraz zarządzające nimi TFI. Read More

Komunikuj w dobrych czasach

Komunikacja instytucji finansowych to złożone zagadnienie, bo wymaga nie tylko znajomości narzędzi PR-owych, ale przede wszystkim orientacji w zagadnieniach merytorycznych dotyczących rynku finansowego i trendów rynkowych. Dlatego tak ważne jest, aby budowę strategii komunikacji i jej wdrażanie powierzyć osobom, które łączą te kompetencje.

Read More