Fund Industry Service

Nowy projekt ustawy implementującej MiFID II po raz trzeci

W dnFund Industry Supportiu 20 września na stronach rządowego centrum legislacji opublikowany został już po raz trzeci nowy projekt ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę MIFID II. Poprzednie projekty opublikowane zostały odpowiednio w dniach 9. marca 2017 r. oraz 21. lipca 2017 r.

Read More

Monitoring i analityka internetowych działań reklamowych w branży finansowej cz. 2

 

Analiza porównawcza

Wskaźniki ilościowe i jakościowe ruchu pozyskiwanego do serwisu internetowego z poszczególnych kanałów możemy porównywać w Google Analytics z danymi innych serwisów internetowych. Serwisy do analizy porównawczej możemy dobierać na podstawie branży / kategorii tematycznej, geolokalizacji i szacownej wielkości dziennej liczby sesji. Ten ostatni parametr pozwala porównywać ze sobą serwisy internetowe o mniej więcej tej samej skali ruchu. Na przykład dla serwisów internetowych w branży finansowej z Polski, o średniej liczbie sesji dziennie pomiędzy 100 a 499, średni wskaźnik odrzuceń wynosi 59% a średnia długość jednej sesji użytkownika wynosi 2 min i 53 sekundy (dane te zmieniają się na bieżąco). Read More

Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

Opublikowany kilka tygodni temu projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego wprowadza nowe stosowane dotychczas wyłącznie w sytuacjach szczególnych uprawnienie pracodawców do weryfikacji niekaralności kandydatów do pracy. Aktualnie, możliwość badania przeszłości w rejestrze karnym dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o objęcie najbardziej eksponowanych funkcji, w przypadku, gdyby miało dojść do wejścia w życie ustawy, zasada ta ulegnie zmianie.

Read More

Monitoring i analityka internetowych działań reklamowych w branży finansowej cz.1

Branża finansowa w Polsce  znajduje się w czołówce sektorów o największym udziale w ogólnych wydatkach reklamowych w Internecie. W 2015 r. plasowała się na drugim miejscu z udziałem 10%. Z kolei w roku ubiegłym znalazła się na 4 miejscu, z nieco mniejszym, ośmioprocentowym udziałem (źródło: AdEX / IAB Polska).  Dla porównania w Stanach Zjednoczonych i w Wlk. Brytanii porcja internetowych wydatków przypadająca na sektor finansowy jest jeszcze wyższa i wynosi ok. 12 %  (źródła: eMarketer, IAB UK). To oznacza, że obszar digital w biznesach finansowych jest mocno rozwinięty a marketerzy wykorzystują szeroką paletę narzędzi internetowych zarówno do budowania i wzmacniania wizerunku, jak i akwizycji klientów oraz wprost generowania wzrostu sprzedaży. Najlepsze branżowe praktyki warto stosować również w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Read More