Fund Industry Service

Wrześniowe zmiany rynkowe

Koniec trzeciego kwartału przebiegał pod znakiem zmian kadrowych w organach wielu towarzystw. W tym czasie światło dzienne ujrzały również projekty kluczowych dla rynku regulacji. Zapraszamy do lektury najważniejszych zmian września.

Read More

O przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

Realizacja obowiązku zachowania w poufności informacji objętych tajemnicą zawodową stanowi jeden z podstawowych filarów działalności każdej instytucji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie ma jednak charakteru bezwględnego. Istnieją bowiem przypadki, w których ujawnienie informacji prawnie chronionych staje się konieczne. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy w grę wchodzi ochrona innych ważniejszych interesów.

Read More

Nowy projekt ustawy implementującej MiFID II po raz trzeci

W dnFund Industry Supportiu 20 września na stronach rządowego centrum legislacji opublikowany został już po raz trzeci nowy projekt ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę MIFID II. Poprzednie projekty opublikowane zostały odpowiednio w dniach 9. marca 2017 r. oraz 21. lipca 2017 r.

Read More

Monitoring i analityka internetowych działań reklamowych w branży finansowej cz. 2

 

Analiza porównawcza

Wskaźniki ilościowe i jakościowe ruchu pozyskiwanego do serwisu internetowego z poszczególnych kanałów możemy porównywać w Google Analytics z danymi innych serwisów internetowych. Serwisy do analizy porównawczej możemy dobierać na podstawie branży / kategorii tematycznej, geolokalizacji i szacownej wielkości dziennej liczby sesji. Ten ostatni parametr pozwala porównywać ze sobą serwisy internetowe o mniej więcej tej samej skali ruchu. Na przykład dla serwisów internetowych w branży finansowej z Polski, o średniej liczbie sesji dziennie pomiędzy 100 a 499, średni wskaźnik odrzuceń wynosi 59% a średnia długość jednej sesji użytkownika wynosi 2 min i 53 sekundy (dane te zmieniają się na bieżąco). Read More