Fund Industry Service

Obowiązki depozytariusza w sytuacji, gdy Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła…

 

…towarzystwu funduszy inwestycyjnych zezwolenie na działalność lub w sytuacji, gdy zezwolenie takie wygasło z mocy prawa

 

Artykuł ma na celu przybliżenie obowiązków i uprawnień depozytariusza w sytuacji szczególnej jaką jest cofnięcie towarzystwu funduszy inwestycyjnych zezwolenia na działalność lub w sytuacji, gdy zezwolenie takie wygasło z mocy prawa.

Read More