Fund Industry Service

Opłata manipulacyjna dziś i jutro

Opłatę manipulacyjną, zwaną również niekiedy opłatą dystrybucyjną, opisywać można dziś z trzech różnych punktów widzenia: perspektywy uczestnika, towarzystwa zarządzającego funduszem oraz podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa.

Read More

PRIIPs dla funduszy

Cechą charakterystyczną przeważającej liczby funduszy inwestycyjnych jest znaczna objętość  dokumentów regulujących zasady ich funkcjonowania. Liczące niekiedy kilkaset stron prospekty informacyjne, prospekty emisyjne czy memoranda informacyjne są tego najlepszym przykładem.

Read More

Wrześniowe zmiany rynkowe

Koniec trzeciego kwartału przebiegał pod znakiem zmian kadrowych w organach wielu towarzystw. W tym czasie światło dzienne ujrzały również projekty kluczowych dla rynku regulacji. Zapraszamy do lektury najważniejszych zmian września.

Read More

O przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

Realizacja obowiązku zachowania w poufności informacji objętych tajemnicą zawodową stanowi jeden z podstawowych filarów działalności każdej instytucji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie ma jednak charakteru bezwględnego. Istnieją bowiem przypadki, w których ujawnienie informacji prawnie chronionych staje się konieczne. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy w grę wchodzi ochrona innych ważniejszych interesów.

Read More