Fund Industry Service

Przypomnienie o wchodzących w życie obowiązkach z obszaru CRS

Piętnastego kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 694). Warto wspomnieć, że akt ten wprowadził  szereg nowych wymogów do obowiązującej ustawy, przy czym realizacja części z nich została odroczona w czasie. Przykładem tego typu obowiązków są: Read More

Jakie skutki wywołuje decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności przez SATURN TFI? 

Dwudziestego sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego po raz trzeci w historii skorzystała z przyznanego jej uprawnienia do nałożenia sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Podmiotem, na który nałożono tę sankcję jest SATURN TFI. Wcześniej KNF zakazała prowadzenia działalności Inventum TFI, co miało miejsce w 2014 r. oraz FinCrea TFI trzy lata później.  Read More

Kiedy mniej znaczy więcej?

Z początkiem sierpnia dosyć dużym echem w środowisku prawników, inwestorów, przedsiębiorców no i oczywiście „start-upów” odbiła się informacja o podpisaniu przez Prezydenta RP projektu ustawy wprowadzającej PSA – prostą spółkę akcyjną. Read More