Fund Industry Service

Z podziałem na role…

Choć do końca trwających od kilku miesięcy prac nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej jeszcze trochę (w maju poznaliśmy piąty już projekt ustawy), warto przyjrzeć się planowanym modyfikacjom w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z wprowadzaniem do obrotu papierów wartościowych już dziś. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie podziału ról w zarządach TFI, a także kilku innych modyfikacji związanych ze sprawowaniem funkcji członków organów w towarzystwie.

Read More

Nowe zasady dokonywania ofert publicznych

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji  opublikowano nowy Projekt (dalej: „Projekt”) ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw  (dalej: „Ustawa o ofercie”).

Read More

RODO wciąż aktualne

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”). Read More