Fund Industry Service

Z czym dla TFI wiąże się nowelizacja ustawy o ofercie? Cz. I

No i stało się. Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o ofercie publicznej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie, poza kilkoma przepisami,  już 30 listopada tego roku. Jak wiadomo, akt ma na celu inkorporować do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017, str. 1) oraz służyć zapewnieniu stosowania rozporządzenia prospektowego (2017/1129).

Read More

Rzutem na taśmę

Wiecie Państwo, czym jest zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych? Spieszę z wyjaśnieniem. Dla potrzeb tego artykułu przyjmijmy, że jest to niepisany zwyczaj zakładający nierozpoznawanie projektów aktów normatywnych zainicjowanych przez poprzedników przez parlament kolejnej kadencji. Od zasady tej są jednak wyjątki (jak na przykład projekty obywatelskie). Zasadę tę, jak pokazały wydarzenia z ostatnich dni, można również… obejść. 

Read More

Nowy obowiązek odnośnie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestru

Już niedługo, bo od 13 października 2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nowo zakładane spółki, a  także praktycznie wszystkie spółki zarejestrowane przed tą datą, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, a także ich aktualizacji, do nowo powstającego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”). Read More