Fund Industry Service

Rewolucje w sprawozdawczości finansowej obejmą TFI oraz fundusze

15 marca 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające zasady komunikacji z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Nastąpiło to w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398). Wspomnieć należy, że to dopiero początek daleko idących zmian w przedmiotowym zakresie.

Read More

Przegląd stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o PPK

Do 15. marca wyznaczony został termin na przedstawienie uwag do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dziś znamy już stanowiska zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zrzeszone w ramach IZFiA. Swoje uwagi przedstawiło również między innymi IGTE, ZBP, KDPW, a także PFR. Poniżej prezentujemy przegląd wybranych stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji.

Read More

Wczesnowiosenny przegląd regulacyjny

Od ostatnich kilku tygodni można zaobserwować wytężoną aktywność polskiego prawodawcy. W efekcie tych działań, w najbliższych miesiącach podmioty zaangażowane w obsługę funduszy inwestycyjnych czeka dużo pracy związanej z dostosowaniem do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego. Oto przegląd najważniejszych regulacji, których wejście w życie planowane jest w najbliższym czasie:

Read More