Fund Industry Service

Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych

12 stycznia bieżącego roku, wraz z przekazaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakończył się etap prac rządowych nad implementacją MiFID II, w ramach przysługującej Radzie Ministrów inicjatywy ustawodawczej. Od tego dnia dalsze czynności związane z implementacją nowych przepisów prowadzone będą w toku prac parlamentarnych. Poniżej prezentujemy zestawienie kluczowych informacji dotyczących projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych przygotowane przez Kancelarię Snażyk Granicki.

Read More

Komunikacja marketingowa w 2018 r. – które trendy warto zaadaptować w TFI?

Koniec roku i początek nowego to oczywiście czas podsumowań i prognoz na nadchodzący czas. Przeglądając dostępne raporty oraz artykuły na temat trendów w marketingu w 2018 r. można zaobserwować wyraźną kontynuację zjawisk z 2017 r. Poniżej przedstawiamy wybrane narzędzia oraz praktyki marketingowe, które mogą zostać zaimplementowane w komunikacji TFI z klientem.

Read More