Fund Industry Service

Fund Industry Summit 2017 Biuletyn Konferencyjny

Zapraszamy do pobrania biuletynu, którego papierowa wersja była rozdawana uczestnikom w trakcie Fund Industry Summit 2017. Zachęcamy do zapoznania się z wartościowymi artykułami, które zgromadziliśmy w niniejszej publikacji. Zapraszamy również do zapoznania się z foto- i wideorelacją z wydarzenia.

Read More

Lejek sprzedażowy FIO – infografika

W trakcie warsztatów poświęconych monitoringowi i analityce działań reklamowych TFI w Internecie, które organizowaliśmy w październiku br., jedno z zadań, z jakimi mierzyli się uczestnicy, dotyczyło zbudowania prostego lejka sprzedażowego dotyczącego procesu zakupowego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

Read More

Obowiązki depozytariusza w sytuacji, gdy Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła…

 

…towarzystwu funduszy inwestycyjnych zezwolenie na działalność lub w sytuacji, gdy zezwolenie takie wygasło z mocy prawa

 

Artykuł ma na celu przybliżenie obowiązków i uprawnień depozytariusza w sytuacji szczególnej jaką jest cofnięcie towarzystwu funduszy inwestycyjnych zezwolenia na działalność lub w sytuacji, gdy zezwolenie takie wygasło z mocy prawa.

Read More