Fund Industry Service

PPK- omówienie podstawowych wymogów dla TFI oraz funduszy

Wraz z przekazaniem do publicznej wiadomości projektu regulacji o pracowniczych planach kapitałowych rozpoczął się proces konsultacji społecznych. Punktem wyjścia do dalszych ustaleń jest projekt ustawy przewidujący szereg wymogów dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych zainteresowanych wprowadzeniem do swojej oferty nowego produktu. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc oferować PPK? Read More

Trzy zmiany oraz nowy tekst jednolity

Większość uczestników rynku, co zupełnie zrozumiałe, wyczekuje aktualnie zakończenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o funduszach, które to prace prowadzone są w związku z inkorporacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID II. Warto jednak mieć na uwadze, że ustawa o funduszach inwestycyjnych od początku roku zmieniła się już trzykrotnie, a także doczekała się ona nowego tekstu jednolitego. Dziś kilka słów na ten temat. Read More