Fund Industry Service

Wczesnowiosenny przegląd regulacyjny

Od ostatnich kilku tygodni można zaobserwować wytężoną aktywność polskiego prawodawcy. W efekcie tych działań, w najbliższych miesiącach podmioty zaangażowane w obsługę funduszy inwestycyjnych czeka dużo pracy związanej z dostosowaniem do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego. Oto przegląd najważniejszych regulacji, których wejście w życie planowane jest w najbliższym czasie:

Read More

Czy ustawa o PPK wpłynie na pozostałe produkty emerytalne?

Przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, poza uregulowaniem kwestii związanych z tworzeniem i oferowaniem PPK, istotnie modyfikuje zasady funkcjonowania PPE, IKE oraz IKZE. Odpowiadając zatem na pytanie zadane w tytule: „czy ustawa o PPK wpłynie na pozostałe produkty emerytalne?”. Stwierdzić należy, że tak i to znacząco. Ale po kolei. Read More

Millenialsi

Millenialsi inaczej zwani „pokoleniem Y”, „pokoleniem cyfrowym”, „pokoleniem Millenium”, „the Me Me Me generation”, czy też „następną generacją”, to osoby urodzone w latach 1980  – 2000. Dziś mają od 18 do 38 lat. W Polsce jest ich około 12 milionów. To pierwsze pokolenie, które wymogło na firmach zmianę dotychczasowego myślenia i przeorientowanie się na klientów, którzy są: Read More