Fund Industry Service

Trzy zmiany oraz nowy tekst jednolity

Większość uczestników rynku, co zupełnie zrozumiałe, wyczekuje aktualnie zakończenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o funduszach, które to prace prowadzone są w związku z inkorporacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID II. Warto jednak mieć na uwadze, że ustawa o funduszach inwestycyjnych od początku roku zmieniła się już trzykrotnie, a także doczekała się ona nowego tekstu jednolitego. Dziś kilka słów na ten temat. Read More