Fund Industry Service

Zrozumieć fundusze cyklu życia

Fundusze inwestycyjne, w zależności od przyjętych kryteriów, do których należą między innymi forma organizacyjno – prawna, czy stosowana polityka inwestycyjna, podzielić można na wiele rodzajów. Jest jednak grupa funduszy, które wymykają się nieco powyżej wskazanym podziałom, funduszami tymi są fundusze cyklu życia. Dziś kilka słów na ich temat.

Read More

Publikacja ustawy nowelizującej zaplanowana na piątek

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw inkorporująca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy MiFID II została podpisana przez Prezydenta w dniu 28 marca. Jej publikacja zaplanowana jest na najbliższy piątek.

Read More