Fund Industry Service

Co zmienia nowy projekt ustawy o PPK? (cz.1)

W ostatni piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został nowy, zmieniony projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Różni się on w wielu aspektach od poprzedniej wersji. Co uległo zmianie? O tym szczegółowo w dzisiejszym artykule.   Read More

Ostatnie dni na dostosowanie powierzenia zarządzania funduszami aktywów niepublicznych

Odkąd w 2011 r. doszło do zliberalizowania zasad tworzenia niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, stały się one w Polsce najpopularniejszą formą „zbiorowego” inwestowania. Dowodem powyższego jest fakt, że aktualnie spośród ponad 900 istniejących funduszy, około 800 to fundusze inwestycyjne zamknięte, z  których większość stanowią właśnie fundusze niepubliczne. Read More

Przegląd regulacyjny

Ostatnia prosta do rozpoczęcia obowiązywania RODO

Aneksowanie umów w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, przegląd systemów IT, szacowanie ryzyka pod kątem ochrony prywatności, opracowanie nowych treści klauzul informacyjnych to tylko niektóre z obowiązków związanych z dostosowaniem do RODO. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25. maja, czyli za niecałe dwa tygodnie.  

Read More