Fund Industry Service

Do przerwy 1:0. O funduszach zagranicznych zbywanych na terytorium RP

Choć wynik wczorajszego meczu przesądził jednoznacznie o zakończeniu zmagań naszej kadry w walce o tytuł mistrza świata, proponuję, żebyśmy pozostali w futbolowym klimacie. Na otarcie łez przyjrzyjmy się bliżej, jak na krajowej murawie radzą sobie polskie fundusze w zestawieniu z ich zagranicznymi odpowiednikami. Niniejszy artykuł bazuje na danych pochodzących z raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca i dotyczy zbywania tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na terytorium RP w 2017 r.

Read More

Czy FINN są w stanie zagrozić funduszom nieruchomościowym?

Pod koniec kwietnia bieżącego roku opublikowany został nowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (w skrócie: „FINN”). Celem regulacji jest określenie zasad tworzenia oraz zarządzania strukturami zapewniającymi dostęp do rynku nieruchomości mniej zamożnym inwestorom. Niższy próg wejścia, w porównaniu z nabywaniem nieruchomości na własną rękę, stanowić ma również ciekawą alternatywę przy dywersyfikacji portfela aktywów, a samo dopuszczenie FINN do obrotu przyczynić się ma do wzrostu poziomu konkurencyjności na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych, o czym szerzej w dalszej części artykułu. Czy FINN są w stanie zagrozić funduszom nieruchomościowym?

Read More