Fund Industry Service

Publikacja ustawy nowelizującej zaplanowana na piątek

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw inkorporująca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy MiFID II została podpisana przez Prezydenta w dniu 28 marca. Jej publikacja zaplanowana jest na najbliższy piątek.

Read More

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt, składamy Państwu życzenia zdrowia, odpoczynku i miłych chwil w gronie rodziny. Życzymy także wiosny w sercu, jeśli za oknem nadal jej brak.

Read More

Venture Capital Kongres 2018 Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Fund Industry Support jest partnerem wydarzenia.

Read More

UKNF o zasadach dystrybucji tytułów uczestnictwa

W dniu wczorajszym (22.03) na stronie Komisji Nadzoru Finansowego opublikowane zostało stanowisko w sprawie świadczenia usług w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania przez podmioty sektora bankowego w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego. Read More