[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]Integracja ryzyk ESG[/custom_font]

 

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu poświęconym integracji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju do działalności TFI

 

Rozpoczęcie stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji 2021/1255, a także planowane wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI, sprawiają, że już od 1 sierpnia towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobowiązane będą do uwzględniania w prowadzonej przez siebie działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Webinar prowadzony przez Ekspertki z Kancelarii Snażyk Mordaka poświęcony zostanie omówieniu wpływu nowych regulacji na podmioty zarządzające funduszami inwestycyjnymi na krajowym rynku, a także wskazaniu obszarów wewnętrznych TFI wymagających dostosowania.

 

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 
Data i miejsce:

21.07.2022 r.  (ZMIANA TERMINU: 28.07.2022 r.)

11:00- 12:30

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

 Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

Agenda (11:00- 12:30)

 

  1.       Źródło obowiązku
  2.       Pozycja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie kontroli wewnętrznej (nadzór, ryzyko, audyt)
  3.       Ryzyko ESG a konflikt interesów
  4.       Rola ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  5.       Uwzględnianie ryzyk ESG w wymogach kompetencyjnych pracowników oraz członków zarządów i rad nadzorczych
  6. Podsumowanie

logoskm4

KM_20220715


Katarzyna Mordaka

 

 

Partner Zarządzający, Radca prawny

Katarzyna Mordaka jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.


EM_20220715


Elżbieta Murawska

Radca prawny

 

Elżbieta Murawska jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy emerytalnych oraz prawa ubezpieczeniowego. W Kancelarii zdobywa kolejne doświadczenie, związane z prawem rynku kapitałowego, w zakresie zagadnień związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i TFI, jak również umów inwestycyjnych.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Agnieszka Degórska

Radca prawny

 

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Snażyk Mordaka Radcowie Prawni sp.p., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej domeną jest szeroko pojęte prawo gospodarcze, a przedmiotem szczególnego zainteresowania – prawo rynku kapitałowego, a także projekty z obszaru compliance oraz ESG.

 


 

Koszt uczestnictwa :

500 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

Cena obejmuje:
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”mailto:info@fispoland.com” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.