Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. z perspektywy TFI

Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. z perspektywy TFI

 

Projektowane zmiany w Kodeksie Pracy mają między innymi na celu inkorporację do polskiego porządku prawnego wymogów dyrektywy 2019/1152 oraz dyrektywy 2019/1158. Przepisy te regulują kwestie związane z koniecznością zapewnienia przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, a także wprowadzają nowe uprawnienia zapewniające elastyczną organizację pracy dla pracowników, będących opiekunami lub rodzicami oraz przyznają nowe uprawnienia w zakresie dotyczącym różnych kategorii urlopów.

 

 

Wśród projektowanych zmian, na szczególną uwagę zasługuje również wprowadzenie na stałe do Kodeksu Pracy instytucji pracy zdalnej.

 

 

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu najważniejszych kwestii wynikających z projektowanej nowelizacji Kodeksu pracy, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika.

 

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 
Data i miejsce:

 

26.04.2022 r.

 

10:00- 13:00

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

 

Grupę docelową warsztatów stanowią: HR menadżerzy, prawnicy, pracownicy i przedstawiciele działów kadr oraz kadra zarządzająca.  

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Termin: 26.04.2022 (10:00-13:00)

 

Agenda

 

 1. Zmiany w umowach o pracę:
 • wypowiadanie umów o pracę na czas określony,
 • umowy o pracę na okres próbny,
 • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

 

 1. Zmiany w zakresie pracy zdalnej:
 • praca zdalna, praca hybrydowa oraz praca zdalna incydentalna,
 • miejsce pracy zdalnej,
 • wniosek o pracę zdalną,
 • obowiązki pracodawcy i konieczna dokumentacja,
 • miejsce pracy zdalnej a przepisy BHP,
 • koszty pracy zdalnej,
 • kontrola pracy zdalnej.

 

 1. Zmiany wymagające uwzględnienia w Regulaminie pracy

 

 1. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:
 • kiedy i na jakiej podstawie można kontrolować trzeźwość pracowników.

 

 1. Zmiany w prawie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich:
 • urlop rodzicielski na nowych zasadach,
 • elastyczna organizacja pracy dla rodziców.

 

 1. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

 

logoskm4

 

 

 

Patrycja2Patrycja Dombrovska

Partner, Adwokat

 

Partner w kancelarii prawnej Snażyk Mordaka Radcowie Prawni Spółka partnerska. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie nieruchomości oraz prawie procesowym, zwłaszcza z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych oraz sporów korporacyjnych. Patrycja Dombrovska w bieżącej praktyce wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz w procesach restrukturyzacji. Uczestniczy w wielu projektach dotyczących spraw pracowniczych, w tym przy fuzjach i przejęciach.

Koszt uczestnictwa :

600 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcą

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte