Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy z perspektywy TFI

Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy z perspektywy TFI

Planowane zmiany w kodeksie pracy mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego:

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11.07.2019, s. 105), zwanej dalej „dyrektywą 2019/1152” oraz

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019 r., str.79), zwanej dalej „dyrektywą 2019/1158”.

Przedmiotowe dyrektywy Polska zobowiązana była implementować do polskiego porządku prawnego odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 r. Zgodnie z zapowiedziami Wiceszefa Resortu Rodziny i Polityki Społecznej, nowy przewidywany termin implementacji przepisów to 1 stycznia 2023 r.

 

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu najważniejszych kwestii wynikających z projektowanej nowelizacji Kodeksu pracy, zarówno z perspektywy TFI jako pracodawcy, jak i pracowników towarzystw.

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 
Data i miejsce:

 

12.10.2022 r.

10:30- 13:30

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

 

Grupę docelową warsztatów stanowią: HR menadżerzy, prawnicy, pracownicy i przedstawiciele działów kadr oraz kadra zarządzająca.  

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Termin: 12.10.2022 (10:30-13:30)

 

Agenda

 1. Umowa o pracę na okres próbny
 2. Umowa o pracę na czas określony
 3. Informacje przekazywane nowozatrudnionym pracownikom
 4. Dodatkowe zatrudnienie pracownika i możliwość wystąpienia o zmianę rodzaju umowy
 5. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 6. Urlop opiekuńczy
 7. Zwolnienie od pracy w sprawach pilnych, spowodowane działaniem „siły wyższej”
 8. Elastyczna organizacja czasu pracy
 9. Szczególna ochrona pracowników – rodziców
 10. Urlop rodzicielski
 11. Dwie dodatkowe przerwy w pracy
 12. Podsumowanie

 

logoskm4

 

 

 

KM_20220715
Katarzyna Mordaka

Partner Zarządzający, Radca prawny

 

Katarzyna Mordaka jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

 

EM_20220715

Elżbieta Murawska

Radca prawny

Elżbieta Murawska jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy emerytalnych oraz prawa ubezpieczeniowego. W Kancelarii zdobywa kolejne doświadczenie, związane z prawem rynku kapitałowego, w zakresie zagadnień związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i TFI, jak również umów inwestycyjnych.

Koszt uczestnictwa :

700 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcą

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte