Performance Attribution dla zaawansowanych

PERFORMANCE ATTRIBUTION DLA ZAAWANSOWANYCH

Zapraszamy na kolejne spotkanie dedykowane risk managerom w TFI. Poraz kolejny na warsztat bierzemy Performance Attribution tym razem w wersji dla zaawansowanych. Ponieważ spotkanie będzie miało charakter praktyczny każdy z uczestników powinien mieć ze sobą laptopa aby wykorzystać ten czas maksymalnie efektywnie.

 

Szczegółowo zajmiemy się

1. Wielowymiarową atrybucją portfeli akcyjnych

2. Zaawansowaną atrybucją instrumentów dłużnych

3. Zaawansowaną atrybucją instrumentów pochodnych

 

Data i miejsce                                                                                                                        

24 lutego 2016,  godz 9:30-17:00

Golden Floor Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.

 

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są pracownikom TFI związanym z zarządzaniem ryzykiem, zainteresowanych stosowaniem metody wartości zagrożonej w praktyce dla portfeli funduszy inwestycyjnych. Zapraszamy risk managerów, zarządzających, a także członków zarządów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie performance attribution.

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20 Przypomnienie i przegląd podstawowych zagadnień Performance Attribution

 • Kluczowe zagadnienia techniczne (rodzaj stopy zwrotu, benchmarku)

 • Atrybucja Prosta – Modele Brinsona-Fachlera i Brinsona-Hooda-Beebowera

 • Atrybucja walutowa – Karnosky’ego-Singera i Ankrima-Hansela

10:20 – 11:50 Wielowymiarowa atrybucja portfeli akcyjnych

 • Analiza wielowymiarowej portfeli akcyjnych w atrybucji

  • Jednoczesne uwzględnienie kilku atrybutów instrumentów takich jak:

   • Region/Kraj

   • Sektor

   • Wielkość kapitalizacji

   • Waluta

  • Ujęcie transakcyjne

  • Podejście bottom-up i top-down

  • Analiza wielookresowa

 • Ćwiczenia z wielowymiarowej atrybucji portfeli akcyjnych

11:50 – 12:05 Przerwa kawowa

12:05 – 13:00 Zaawansowana atrybucja instrumentów dłużnych cz.1

 • Modele atrybucji instrumentów dłużnych:

  • Podejście Fonga, Pearsona i Vasiceka

  • Metoda ważonej duracji van Breukelena

  • Model Campisiego

  • Model Lorda

  • Top-down (model GRAP)

 • Ćwiczenia z atrybucji wyniku instrumentów dłużnych na zaprezentowanych modelach

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 – 14:30 Zaawansowana atrybucja instrumentów dłużnych cz.2

 • Ćwiczenia z atrybucji wyniku instrumentów dłużnych na zaprezentowanych modelach cd.

14:30 – 15:30 Zaawansowana atrybucja instrumentów pochodnych

 • Uwzględnianie w atrybucji pozycji syntetycznej i pozycji kasowej

 • Podejście do atrybucji dla różnego rodzaju instrumentów pochodnych:

  • Futures/Forward

  • Opcje

  • Swapy

 • Ćwiczenia z atrybucji wyników dla instrumentów pochodnych

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16:30 Łączenie zaawansowanych metod atrybucji atrybucji w portfelach mieszanych

 • Łączenie zaawansowanych metod atrybucji dla poszczególnych klas instrumentów na przykładzie portfela mieszanego

  • Prezentacja wyników, analiza i interpretacja wyników atrybucji

 • Ćwiczenia z łączenia zaawansowanych metod atrybucji wyników dla portfela mieszanego

16:30 – 16:45 Podsumowanie i wręczenie certyfikatów

Maciej Kowalczyk, FRM

Risk Manager

Turbine Analytics S.A.

 

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na ryzyko rynkowe, pasjonat rynków finansowych zainteresowany pomiarem i modelowaniem ryzyka zmienności i korelacji, strategiami inwestycyjnymi oraz wykorzystaniem oraz wyceną instrumentów pochodnych.

 

W Turbine Analytics S.A. manager odpowiedzialny za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 180 funduszach o aktywach o wartości sięgającej 23 mld zł (stan na 31.12.2014). Dodatkowo pełniący funkcję zarządzającego ryzykiem lub jednostki ds. zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych korzystających z usługi outsourcingu zarządzania ryzykiem.

 

Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz  instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492). W latach 2010-2012 zdał wszystkie egzaminy Charted Financial Analyst (licencja wydawana przez CFA Institute) za pierwszym podejściem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koszt uczestnictwa:

DO 15 LUTEGO 2016: 1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT 

PO 15 LUTEGO 2016: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte