Nadzór nad agentami firmy inwestycyjnej

NADZÓR NAD AGENTAMI FIRMY INWESTYCYJNEJ

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego finalizuje stanowisko, które dotyczy nadzoru wykonywanego przez firmy inwestycyjne nad agentami firm inwestycyjnych (AFI). Celem nowych uregulowań jest sprawowanie jeszcze większej kontroli nad AFI, m.in. w aspektach związanych z wynagrodzeniami w tym modelu biznesowym. Zapraszamy na webinar poświęcony zagadnieniom prowadzenia działalności przez Agentów Firm Inwestycyjnych. 

 

W trakcie wydarzenia omówione zostaną wybrane zagadnienia prowadzenia działalności przez agentów firm inwestycyjnych, co z pewnością pozwoli na bliższe poznanie otoczenia regulacyjnego tego sektora rynku.

 

24.02.2021 r. 

10:00-13:00

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

 

Webinar kierowany jest przede wszystkich do Agentów Firm Inwestycyjnych oraz do pracowników domów maklerskich odpowiedzianych za compliance.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

10:00 – 12:30

 

I. Wybrane zagadnienia prowadzenia działalności przez agentów firm inwestycyjnych.

 

a. Zagadnienia dotyczące agentów prowadzących działalność w formie spółek.
i. Zalety i wady spółki komandytowej jako agenta firmy inwestycyjnej
ii. Wymogi organizacyjne (praktyka i oczekiwania nadzorcze)
iii. Konstrukcje umożliwiające obsługę różnych grup klientów przez „podwójnego agenta”.

b. Zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności agentów w formie indywidualnej:
i. Możliwości krzyżowego zatrudnienia w firmie inwestycyjnej
ii. Możliwości przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę z zachowaniem wpisu do rejestru AFI.
iii. Możliwości prowadzenia działalności innej niż AFI.

c. Świadczenie wybranych usług przez agenta:
i. Pośrednictwo w usłudze doradztwa inwestycyjnego – w tym robodoradztwa.
ii. Wynagrodzenie agenta w kontekście zmiennych składników wynagrodzeń.
iii. Marketing i pozyskiwanie klientów.

 

II. Projektowane stanowisko KNF dotyczące nadzoru nad agentami firm inwestycyjnych – najważniejsze projektowane zagadnienia.

 

12:30-13:00 sesja Q/A

KSZ-logo-660x371

Antonina Karwasińska

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych.

Specjalizuje się w prawie rynków finansowych, w tym zagadnieniach regulacyjnych oraz compliance. W swojej praktyce zawodowej doradzała klientom w obszarach związanych z funkcjonowaniem domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, spółek publicznych, jak również klientom z branży FinTech, których działalność objęta jest nadzorem KNF. Posiada również doświadczenie pracy jako in-house lawyer w jednym z największych domów maklerskich w Polsce oraz jako inspektor nadzoru w domu maklerskim prowadzącym dystrybucję za pośrednictwem sieci AFI. Aktywna uczestniczka procesów regulacyjnych w obszarze m.in. modelu funkcjonowania zachęt na polskim rynku funduszy inwestycyjnych oraz modelu nadzoru nad agentami firm inwestycyjnych. Prowadzi także szkolenia w obszarze rynku kapitałowego m.in. na zlecenie Izby Domów Maklerskich.

Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Prawa Sorbony Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne w Paryżu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których prowadziła badania z zakresu prawnoporównawczej analizy prawnej modeli nadzoru bankowego funkcjonujących we Francji i w Polsce. Laureatka stypendium rządu Republiki Francuskiej. Absolwentka studiów magisterskich francuskie i europejskie prawo gospodarcze na Université de Poitiers oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka publikacji naukowych i publicystycznych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Rada Produktów Strukturyzowanych

 

Michał Karwasiński

 

jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

 

Kacper Czyżewski

 

Od początku kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w kancelarii specjalizującej się w prawnej i regulacyjnej obsłudze instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności firm inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. Kacper uczestniczył w licznych postępowaniach licencyjnych prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego, dotyczących działalności firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych czy zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. W dotychczasowej karierze zawodowej doradzał także podmiotom z branży innowacji na rynku finansowym (FinTech) w zakresie działalności platform crowdfundingowych, tokenizacji aktywów oraz w projektach obejmujących wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności inwestycyjnej. Kacper jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Koszt uczestnictwa

 

599 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte