Materiały z warsztatów

LETNIA AKADEMIA COMPLIANCE FIS z JUSTCOMPLY
Dzień 1 – MIFIR, EMIR, MAR
POBIERZ
Dzień 2 – AML, obowiązki względem KNF, ZAFI
POBIERZ
Dzień 3 – IKE, IKZE, PPE, AFI, UFI i inne
POBIERZ
FUND INDUSTRY SUPPORT SZKOLIMY RYNEK FINANSOWY
FIS_logo_ikona_zolte