Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Zapis do newslettera


 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Fund Industry Support Sp. z o.o. na podany wyżej adres e-mail

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Fund Industry Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Solec 81B/a-51. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fund Industry Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Solec 81B/a-51, dla celów marketingu bezpośredniego
wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fund Industry Support Sp. z o.o. w celu korzystania z usługi „newsletter” oraz oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją wskazaną poniżej:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Fund Industry Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 81b lok A-51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541923, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7010464118, (dalej „FIS”).

Z FIS skontaktować się można listownie (adres podany wyżej) lub mailowo: info@fispoland.com

FIS planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe na czas potrzebny do wykonywania usługi newsletter.

FIS informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984w celu korzystania z systemu mailingowego GetResponse, służącego do przesyłania newslettera,

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez FIS przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych osobowych,

2) możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi newsletter.