INNOWACJE I KREATYWNE MYŚLENIE W TFI

BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – INNOWACJA I KREATYWNE MYŚLENIE W TFI

Cel warsztatów

Celem spotkania jest pokazanie w jaki sposób wykorzystać innowację i kreatywne myślenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej TFI. Zdefiniujemy cechy jakie decydują o zdolności do innowacyjnego myślenia oraz obszary działalności TFI, których innowacyjność dotyka przede wszystkim. Pokażemy jak wyglądają modele innowacyjności stosowane w międzynarodowych grupach finansowych i które praktyki warto wdrożyć na polskim rynku. Podpowiemy jak promować innowacyjne myślenie w TFI a jakich błędów unikać. Opracujemy proces innowacji dopasowany do działalności TFI. Praktyczne wskazówki, studia przypadków i ćwiczenia w grupach pozwolą na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy i jej weryfikację w praktyce.

 

 

Data i miejsce                                                                                                                        Prowadzący

01 kwietnia 2015,  godz 9:45-16:45                                                                               Marek Stączek

Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.                                            Doradca, Trener, Właściciel EdisonTeam.pl

 

 

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są członkom zarządów, product managerom oraz pracownikom odpowiedzialnym za business development, marketing i sprzedaż. Do udziału zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat kreatywnego myślenia i innowacji w TFI

 

09:45-10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00-10:30 Fundamenty kreatywnego myślenia

– Omówienie formuły warsztatów

– Proces mówczego myślenia – przez jakie fazy przechodzi człowiek poszukujący pomysłu?

– Indywidualny rozwój swojej innowacyjności – jak wzmacniać swój twórczy potencjał?

– Zasady tworzenie w zespołach – jak rozwijać kreatywne podejście w zespole?

 

10:30-11:30 Proces innowacji w TFI

– Identyfikacja miejsc gdzie należy tworzyć innowacje w TFI

– Opracowanie procesu innowacji dopasowanego do TFI

– Model procesu rozwoju innowacyjnego myślenia w TFI – menedżer ds. innowacji, proces 1:2:1.

 

11:30-11:45  Przerwa kawowa

 

11:45-13:00  Techniki kreatywnego myślenia wspomagające innowacje w TFI cz. 1  

– Fazy poszukiwania pomysłów.  

– Technika: „Mapowanie Myśli” – sposób na zbierania informacje i syntezę.

– Technika: „Analiza i Synteza” – heurystyka na doskonalenie procesów i produktów związanych z funkcjonowaniem funduszu.   

 

13:00-13:45 Przerwa obiadowa

 

13:45-16:30 Techniki kreatywnego myślenia wspomagające innowacje w TFI cz. 2 

– Technika: „Problem – Kierunek – Poszukiwanie” – heurystyka podnosząca ilość i jakość tworzonych pomysłów w organizacji, czy zespole roboczym

– Technika: „Sesja w 5 okularach” – sposób na doskonalenie zgłaszanych rozwiązań.

 

16:30-16:45  Podsumowanie, wydanie certyfikatów

Marek Stączek

EdisonTeam.pl

 

Doradca i trener, ghostwriter, mówca, autor książek z zakresu psychologii w biznesie. Prowadzący szkolenia z wykorzystaniem doświadczenia z własnej pracy zawodowej m.in. 7 lat pracy w międzynarodowej organizacji pozarządowej na stanowisku kierowniczym i 4 lata na stanowisku członka zarządu. Jako właściciel firmy EdisonTeam.pl.  współpracował z wieloma instytucjami rynku kapitałowego m.in. Pekao Financial Services SA, PKO BP Finat Sp z o.o., Grupą Generali,  PZU SA, STU Ergo Hestia SA, Pekao SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska, Kredyt Bank SA.

 

Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu kreatywności i innowacji, komunikacji perswazyjnej, storytellingu i zarządzania personelem (zarzadzanie zmianą, przywództwo).

Koszt uczestnictwa:

DO 17 MARCA 2015: 1200 zł netto za osobę + 23% VAT 

PO 17  MARCA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać za pomocą poniższego formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

WSTECZ
FIS_logo_ikona_zolte