2 edycja – Wymogi dla TFI oraz funduszy dotyczące ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

WYMOGI DLA TFI ORAZ FUNDUSZY DOTYCZĄCE UJAWNIEŃ INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM – 2 EDYCJA

 

Zachęcamy Państwa do udziału w drugiej edycji szkolenia poświęconego obowiązkowym ujawnieniom informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 

Ponieważ pierwsza edycja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników, postanowiliśmy raz jeszcze, w bardziej skondensowanej formie, opowiedzieć o wymogach związanych z ujawnieniami informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

 

Tym razem szkolenie odbędzie się jednego dnia. W jego trakcie przedstawimy przykładowe ujawnienia informacji na poziomie uczestnika rynku finansowego oraz zarządzanych produktów. Pokażemy również jak klasyfikować produkty.

 

Istotnym punktem szkolenia będzie omówienie stanowiska nadzorczego wspólnego komitetu z 25 lutego 2021 r.

 

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 
Data i miejsce:

04.03.2021 r.

10:00- 14:00

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

Szkolenia adresowane są do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji produktowej oraz korporacyjnej a także pracowników działów compliance, audytu wewnętrznego oraz członków zarządów.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

Agenda (10:00- 14:00) przerwa 15 min.

 

 1. Rozporządzenie 2019/2088

   

 2.  Stanowisko nadzorcze z 25 lutego 2021 r.

   

 3. TFI jako uczestnik rynku finansowego

   

 4. TFI jako doradca finansowy

   

 5. Strategia włączania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

   

 6. Stosunek do głównych negatywnych skutków

   

 7. Integracja polityki wynagrodzeń

   

 8. Sposób prezentowania ujawnień na poziomie TFI

   

 9. Podział produktów

   

 10. Ujawnienia na poziomie produktów

   

 11. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktów

   

 12. Produkty zielone (light and dark green)

   

 13. IKE, IKZE, PPK

   

 14. PPE

   

 15. Dyskusja

   

logoskm4

 

 

 

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz 

 

Partner, Radca prawny Kancelaria Snażyk Mordaka sp.k. 

Wiceprezes Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

Jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie, początkowo jako in-house lawyer w instytucji sektora bankowego, a następnie jako in-house lawyer w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu działalności polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, uzyskany po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Koszt uczestnictwa :

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte