FIS e-KONGRES AGENDA I PRELEGENCI

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY 14.07.2020 r.

10:00 POWITANIE UCZESTNIKÓW

10:05 Wybrane aspekty nowej metodyki BION.

Badanie i ocena nadzorcza to jeden z kluczowych obszarów działalności pozwalający na identyfikację oraz ocenę charakteru ryzyka związanych z prowadzeniem działalności przez TFI. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu kluczowych aspektów nowej metodyki BION.

Michał Karwasiński, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal
Jakub Szpringer, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal (12)

11:25 Kompleksowy nadzór TFI nad dostawcami usług outsourcingowych

Zapewnienie sprawnej działalności TFI w dzisiejszych czasach nie może obyć się bez outsourcingu. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu sprawowania nadzoru przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych nad podmiotami, którym powierzono realizację usług outsourcingowych.

Michał Karwasiński, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal
Jakub Szpringer, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal (12)

12:45 Wpływ stanowiska UKNF dotyczącego oceny ryzyka instytucji obowiązanej na działalność TFI.

Od obowiązku wdrożenia oceny ryzyka przez instytucje nadzorowane upłynęło półtora roku. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu kluczowych obszarów, w tym zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, które powinny być wzięte pod uwagę przy obowiązkowej aktualizacji oceny.

Karina Chrostowska-Kozioł
Monika Obieglo

14:00 Ocena wiedzy, kompetencji i doświadczenia członków zarządów oraz rad nadzorczych TFI.

Jedna z ostatnich nowelizacji przepisów sektorowych spowodowała, że w stosunku do osób ubiegających się o piastowanie kluczowych funkcji w organach TFI nałożone zostały dodatkowe wymogi. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu kluczowych aspektów dotyczących oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia członków zarządów oraz rad nadzorczych TFI.

Michał Karwasiński, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal (5)

15:00 zakończenie pierwszego dnia FIS e-KONGRESU.

DZIEŃ DRUGI 15.07.2020 r.

10:00 POWITANIE UCZESTNIKÓW

10:05 Wpływ tarcz antykryzysowych na działalność TFI oraz funduszy.

Epidemia koronawirusa wywołała daleko idące zmiany w każdym obszarze ludzkiego funkcjonowania. Jednym z nich było również prawodawstwo. Prelekcja poświęcona będzie omówieniu modyfikacji, jakie w obszarze funkcjonowania TFI zostały wprowadzone przez tarcze antykryzysowe.

katarzyna mordaka
elzbieta murawska, e-kongres

11:25 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy.

Zapowiadana od dłuższego czasu zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych powoli staje się faktem. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu kluczowych zmian w obszarze wyceny, jakie niesie za sobą projekt nowych regulacji.

Marek Szprega

13:15 Analiza spraw sądowych z udziałem funduszy.

Wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi sprawia, że coraz częściej dochodzi do sporów, których stroną są fundusze. Prelekcja poświęcona zostanie analizie kluczowych orzeczeń zapadłych w spraw, których uczestnikami były fundusze inwestycyjne.

Michał Karwasiński, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal (9)

14:30 - PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

Program FIS e-KONGRES MIDDLE&BACK OFFICE może ulec zmianie.

ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W KONFERENCJI ONLINE PROSIMY O KONTAKT