ZARZĄDZANIE LUDŹMI

Kierunki i wyzwania rekrutacji w TFI

 

Zmieniająca się sytuacja rynku kapitałowego, zmiana oczekiwań klientów, nowe regulacje nie pozostają bez wpływu na rynek pracy w sektorze TFI. Widać rysujące się trendy w obszarze regulacyjnym, inwestycyjnym oraz sprzedażowym. W każdym z tym obszarów wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, a w niektórych możemy mówić o pojawianiu się zapotrzebowania na nowy typ pracownika.

 

Read More

Kluczowe kompetencje w zmieniającym się otoczeniu prawno-biznesowym

 

Nadchodzący rok 2016 przyniesie szereg zmian legislacyjnych, wpływających na rynek finansowy w Polsce i działające na nim modele biznesowe. W takim momencie warto zadać sobie pytanie, jak organizacja jest przygotowana do nadchodzących zmian, jakie kompetencje będą niezbędne w skutecznym prowadzeniu biznesu, i które z nich pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną. Ważne będzie opracowanie strategii pozyskania kandydatów posiadających pożądane umiejętności i cechy.

 

Read More

Tajniki motywacji

 

W branży TFI, gdzie większość pracowników świetnie zna rynek i wymienia się informacjami, istotne jest, aby zadbać o przyciągnięcie oraz utrzymanie w organizacji osób o najwyższych kompetencjach. Kluczem jest odpowiednie motywowanie pracowników. Dlatego w dzisiejszych czasach dobry szef musi znać odpowiedź na pytanie o czynniki motywacji kadry. HRK przedstawia 16 głównych motywatorów w oparciu o koncepcję Stevena Reissa.

 

  Read More