WARSZTATY

O komitecie audytu raz jeszcze

Na łamach FIS kilkukrotnie informowaliśmy już o obowiązkach związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dziś, na kilka tygodni przed upływem terminu na dostosowanie, przypominamy raz jeszcze, w wielkim skrócie, jakim wyzwaniom wynikającym z nowych przepisów muszą sprostać fundusze oraz zarządzające nimi TFI. Read More

Nowe obowiązki w obszarze zarządzania ryzykiem w TFI

 

 

Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych czeka już na podpis prezydenta i lada chwila wejdzie w życie. Jakie będą praktyczne konsekwencje nowych regulacji dla obszaru zarządzania ryzykiem? Zapraszamy na warsztaty dedykowane wpływowi nowych regulacji na proces zarządzania ryzykiem w TFI.

 

Read More