RYZYKO

Wyznaczanie ekspozycji AFI w świetle nowej Ustawy cz.1

 

4 czerwca weszła w życie ustawa zmieniająca Ustawę o Funduszach Inwestycyjnych, a wraz z nią zaczyna obowiązywać Rozporządzenie KE 231/2013 [1]. Biorąc pod uwagę te regulacje oraz pismo UNKF z 25.05.2016 spróbujemy odpowiedzieć na pytania jak będą wyglądały kwestie zarządzania ryzkiem dot. wyznaczania regulacyjnych miar ryzyka: kiedy i w jakim zakresie należy się dostosować, jakie nowe miary ryzyka należy wyznaczać od poniedziałku 6 czerwca, w jaki sposób je liczyć oraz jakimi limitami zostały lub zostaną one objęte.

 

Read More

Nowe obowiązki w obszarze zarządzania ryzykiem w TFI

 

 

Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych czeka już na podpis prezydenta i lada chwila wejdzie w życie. Jakie będą praktyczne konsekwencje nowych regulacji dla obszaru zarządzania ryzykiem? Zapraszamy na warsztaty dedykowane wpływowi nowych regulacji na proces zarządzania ryzykiem w TFI.

 

Read More

Performance attribution w funduszach inwestycyjnych

 

Pomiar wyniku portfela jest jednym z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego – dostarcza on niezbędnych informacji pozwalających ocenić klientom i firmom zarządzającym jak zostały zainwestowane ich pieniądze i jakie przyniosło to rezultaty. Dlaczego jeszcze mierzymy wynik portfela i jakich informacji może on dostarczyć on o procesie zarządzania naszym portfelem?

 

  Read More

Praktyczne uwagi do implementacji VaR

 

W poprzedniej publikacji porównaliśmy metody wyliczania całkowitej ekspozycji: wartości zagrożonej oraz metody zaangażowania. Jeśli zgodnie z dobrą praktyką dla funduszy inwestujących w aktywne instrumenty Towarzystwo zdecyduje się na wdrożenie metody wartości zagrożonej na co należy zwrócić uwagę przy jej implementacji w świetle wymogów regulacyjnych?

 

Read More

Metoda wartości zagrożonej a metoda zaangażowania

 

Metoda wartości zagrożonej, jako stosunkowo łatwo zrozumiała miara od około 20 lat pozostaje – przy wszystkich jej wadach – prawdopodobnie najpopularniejszą miarą wyznaczania ryzyka rynkowego portfela inwestycyjnego wśród instytucji finansowych. Dlaczego warto ją wdrożyć w TFI i na czym polega jej przewaga jako metody wyznaczania całkowitej ekspozycji i jako miary ryzyka rynkowego?

 

Read More

Implementacja kultury zarządzania ryzykiem w TFI

Zarządzanie ryzykiem w wyniku wprowadzonych regulacji, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ciągu ostatniego półtora roku zajęło istotne miejsce w świadomości zarządów oraz osób zaangażowanych w procesy wewnętrzne Towarzystw. Warto pamiętać, iż oprócz spełnienia istniejących i nadchodzących wymogów regulacyjnych (np. UCITS V, AIFMD, MIFID II/MiFIR czy MAD II/MAR) zarządzanie ryzykiem ma dużo istotniejszą rolę w postaci niezależnej kontroli i wsparcia procesu zarządzania aktywami, której efektywna realizacja jest możliwa tylko przy pełnym wdrożeniu kultury zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.

 

Read More