RYNEK

Infografika OFE

Liczba działających na rynku Powszechnych Towarzystw Emerytalnych jest znacznie niższa od liczby TFI. Ile dokładnie? Tego dowiedzieć można się z poniższej infografiki

Read More

Porozmawiajmy o polityce

W jednym z ostatnich tekstów pisałem o projekcie regulacji wprowadzających podział ról w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych. W artykule, którego pełna treść dostępna jest pod tym linkiem, pisałem także o przepisach wprowadzających obowiązek uzyskania zgody KNF na powołanie członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie zarządzania funduszami oraz nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. Read More