PRAWO

Nowelizacja ustawy o AML oczekuje na ogłoszenie

Pod koniec poprzedniego tygodnia podpisana została przez Prezydenta ustawa nowelizująca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Akt ten oczekuje aktualnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Powinno to nastąpić nie później, niż 30 kwietnia.   Read More

Podwójna rola TFI na gruncie rozporządzenia SFDR

Choć do ujawnienia pierwszych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem został już niespełna miesiąc, wiele kwestii wynikających z nowych regulacji wciąż pozostaje niejasnych.

Rozwiewając część z nich warto przyjrzeć się bliżej roli towarzystwa funduszy inwestycyjnych na gruncie SFDR. Read More

Przekształcenie OFE wraca na tapet

Po prawie roku od zawieszenia prac nad przekształceniem OFE, temat ponownie wraca na tapet. A wszystko za sprawą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, który choć datowany na 3 lutego 2021 r., na stornie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dosłownie kilka dni temu.

Read More

Czy ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymagają aktualizacji KIID?

Rozporządzenie SFDR, które nakłada na uczestników rynku finansowego szereg wymogów w zakresie ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, określa jednocześnie miejsce ich publikacji. Sprawa na pierwszy rzut oka wydawać by się mogła stosunkowo prosta. Ograniczając się do kategorii produktów jakimi są fundusze inwestycyjne, już pobieżna lektura rozporządzenia daje jasną odpowiedź, że ujawnienia na poziomie FIO powinny mieć miejsce w prospekcie informacyjnym, zaś w przypadku SFIO i FIZ miejscami ujawnień powinny być informacje dla klienta AFI. Skąd zatem pomysł na ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w KIID?

Read More

Czy posiadanie w ofercie PPE wiąże się z wymogiem ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem?

Rozporządzenie SFDR poza uregulowaniem kwestii związanych z ujawnieniem informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie instytucji finansowych oraz „typowych” produktów inwestycyjnych, zawiera również uregulowania dotyczące produktów i programów emerytalnych. Czy oznacza to, że oferowanie PPE wymaga na gruncie SFDR poczynienia dodatkowych ustaleń oraz podjęcia określonych aktywności?

Read More

Przygotowanie do SFDR

Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga upublicznienia określonych danych zarówno na poziomie TFI, jak i funduszy. Tytułem przykładu, jako wymóg, którym objęte zostały towarzystwa, należy wskazać na konieczność publikowania na stronach internetowych informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Read More

Wpływ rozporządzenia w sprawie ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na działalność TFI oraz funduszy

Prace mające na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju od lat prowadzone są na szczeblu unijnym na wielu płaszczyznach, w tym również w sektorze usług finansowych. Za sprawą opracowywanych w ich ramach regulacji coraz większa liczba podmiotów zobowiązywana jest do podejmowania określonych działań, które w sposób wymierny wpływać mają na poprawę środowiska.

Read More

Dlaczego TFI powinny bardziej interesować się zrównoważonym rozwojem i kwestiami ESG?

Choć dziś nie powinno budzić wątpliwości, że szybka redukcja emisji CO2 i bardziej zasobooszczędna gospodarka to już nie tylko hasła wykorzystywane w debacie politycznej, lecz także cele, do których osiągnięcia na mocy porozumienia paryskiego z 2015 r. zobowiązały się Unia Europejska i jej państwa członkowskie. Warto zatem zastanowić się w tym kontekście, czy i – jeśli tak to – jaką funkcję w tym zakresie mają pełnić towarzystwa funduszy inwestycyjnych i inni uczestnicy rynków kapitałowych.

Read More