BEST PRACTICES

Venture Capital Kongres 2018 Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Fund Industry Support jest partnerem wydarzenia.

Read More

Millenialsi

Millenialsi inaczej zwani „pokoleniem Y”, „pokoleniem cyfrowym”, „pokoleniem Millenium”, „the Me Me Me generation”, czy też „następną generacją”, to osoby urodzone w latach 1980  – 2000. Dziś mają od 18 do 38 lat. W Polsce jest ich około 12 milionów. To pierwsze pokolenie, które wymogło na firmach zmianę dotychczasowego myślenia i przeorientowanie się na klientów, którzy są: Read More

Fund Industry Summit 2017 Biuletyn Konferencyjny

Zapraszamy do pobrania biuletynu, którego papierowa wersja była rozdawana uczestnikom w trakcie Fund Industry Summit 2017. Zachęcamy do zapoznania się z wartościowymi artykułami, które zgromadziliśmy w niniejszej publikacji. Zapraszamy również do zapoznania się z foto- i wideorelacją z wydarzenia.

Read More

Fund Industry Summit biuletyn przedkonferencyjny

Oddajemy w Państwa ręce nowy numer biuletynu FIS. Tym razem nie w dniu konferencji, lecz  na kilka tygodni przed Fund Industry Summit dzielimy się z Państwem najważniejszymi wydarzeniami z rynku funduszy inwestycyjnych.

Nadchodzące miesiące to czas wielu zmian oraz wdrażania rozwiązań, które z pewnością zmienią rzeczywistość funkcjonowania instytucji zbiorowego inwestowania.

Read More

FUNDUSZ JAKO OSOBA BLISKO ZWIĄZANA W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MAR

Wraz z wejściem w życie dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), fundusze inwestycyjne na równi ze spółkami publicznymi oraz innymi podmiotami, będącymi emitentami instrumentów finansowych obracanych bądź będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynkach regulowanych i w alternatywnych systemach obrotów, stały się podmiotami szeregu obowiązków prawnych mających zasadniczo na celu zapobieganie nadużyciom na rynku kapitałowym. Read More

Wyścig z czasem

 

Do wdrożenia zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o funduszach zostało niewiele ponad tydzień. O związanym z tym wyścigu z czasem oraz o 5 prostych wskazówkach pozwalających ten wyścig wygrać, pisze w swoim najnowszym felietonie Krzysztof Szachogłuchowicz.

 

Read More

Blockchain w świecie funduszy

 

Wczoraj, podczas Fund Industry Summit 2016 dyskutowaliśmy na temat wpływu technologii blockchain na rynek funduszy w Polsce. Dziś zapraszamy do lektury artykułu poświęconego tej tematyce autorstwa Szymona Staśczaka z Deloitte, jednego z uczestników wczorajszego panelu dyskusyjnego.

 

Read More

Inne oblicze funduszy

 

Jutro Dzień Niepodległości, przed nami długi weekend. Powoli tradycją się staje, że przed weekendem zapraszamy na nowy felieton Krzysztofa Szachogłuchowicza, który i tym razem o funduszach pisze w niezbyt typowy sposób.

 

Read More