Author: FIS

Krajowe regulacje AML do poprawki

Dosłownie kilka dni temu w wykazie prac rządowych pojawiła się informacja o podjęciu działań zmierzających do zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I choć sam projekt przepisów nowelizujących nie jest jeszcze znany, wiadomo już, co ulegnie zmianie. Read More

Porozmawiajmy o polityce

W jednym z ostatnich tekstów pisałem o projekcie regulacji wprowadzających podział ról w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych. W artykule, którego pełna treść dostępna jest pod tym linkiem, pisałem także o przepisach wprowadzających obowiązek uzyskania zgody KNF na powołanie członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie zarządzania funduszami oraz nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. Read More

Z podziałem na role…

Choć do końca trwających od kilku miesięcy prac nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej jeszcze trochę (w maju poznaliśmy piąty już projekt ustawy), warto przyjrzeć się planowanym modyfikacjom w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z wprowadzaniem do obrotu papierów wartościowych już dziś. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie podziału ról w zarządach TFI, a także kilku innych modyfikacji związanych ze sprawowaniem funkcji członków organów w towarzystwie.

Read More

Nowe zasady dokonywania ofert publicznych

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji  opublikowano nowy Projekt (dalej: „Projekt”) ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw  (dalej: „Ustawa o ofercie”).

Read More

RODO wciąż aktualne

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”). Read More

Wykaz najważniejszych zmian w Rozporządzeniu ws. sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Choć od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych dzieli nas ostatnia prosta, prace nad ostatecznym kształtem regulacji wciąż trwają. Poniżej prezentujemy raport przygotowany przez Suncon sp. z o.o., zawierający wykaz najważniejszych zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących regulacji.

Read More