Praktyczne aspekty funkcjonowania system audytu wewnętrznego w TFI

WARSZTATY – PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W TFI

 

„Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w TFI – System audytu wewnętrznego” to drugi z trzech modułów obejmujących następujące obszary działalności compliance w towarzystwach funduszy inwestycyjnych: system nadzoru zgodności działalności z prawem, audyt i zarządzanie ryzykiem.

 

26 lutego 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zastąpi rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. Na etapie konsultacji i opiniowania pojawiło się wiele negatywnych opinii pod adresem niniejszego projektu ze względu na wprowadzenie licznych nowych obowiązków i wymogów stawianych przed TFI, m.in. szerokiego zakresu wiedzy i kompetencji inspektorów nadzoru i audytorów oraz obowiązki ich przeglądu i weryfikacji.

 

Przedmiotem niniejszego szkolenia będzie omówienie funkcjonowania systemu audytu wewnętrznego w TFI z naciskiem na kwestie praktyczne na podstawie aktualnego stanu prawnego, a także analiza zaproponowanych w projekcie zmian.

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników komórek audytu i jednostek compliance, audytorów wewnętrznych a także członków zarządu nadzorujących powyższe obszary.

 

 

 

Data i miejsce:

 

21 MAJA 2019 r.

Godz 09:30-16:00

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

DLA KOGO:

 

Szkolenie adresowane jest do inspektorów nadzoru, pracowników komórek compliance, audytorów wewnętrznych,  prawników oraz innych pracowników TFI pragnących usystematyzować wiedzę na temat zmieniającego się otoczenia prawnego.

 

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

FIS_logo_ikona_zolte

logo-podpis-1

 Justyna Walas – Ryba – adwokat, Certyfikowany Compliance Officer (CCO1).

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. W 2009 roku ukończyła aplikację sądową i została wpisana na listę adwokatów. Kontynuując edukację ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance). Od 2015 roku rozpoczęła pracę jako specjalista ds. zgodności w banku i współpracowała z kancelariami prawnymi w zakresie compliance. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie finansowym, prawie konsumenckim, prawie spółek oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, identyfikacji i ocenie ryzyk. Aktualnie zajmuje się kwestiami związanymi z praktycznym dostosowywaniem systemów compliance w domach maklerskich, TFI oraz instytucjach płatniczych, tworzeniem macierzy compliance, testami zgodności. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu product governance w działalności bankowej.

 

 

Agnieszka Lemanowicz Prawnik/ młodszy specjalista ds. compliance.

Aplikantka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie w pracy zdobywała w dużych kancelariach radcowskich i adwokackich oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W JustComply zajmuje się m.in. wsparciem w przeprowadzaniu audytów dla Domów Maklerskich oraz TFI, a także opracowywaniem regulaminów i procedur zapewnienia zgodności działalności z prawem w firmach inwestycyjnych .

 

 

 

Koszt uczestnictwa (do 15.05.2019):

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 15.05.2019 koszt udziału to 1500 zł netto za osobę + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.