Akademia wyceny dla banków depozytariuszy cz. III

AKADEMIA WYCENY DLA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY CZ. III

Szkolenie w formule webinaru.

 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2019 r. bank depozytariusz został zobligowany do przeprowadzania szeregu czynności kontrolnych oraz nadzorczych w tym m.in. aktywnego udziału w procesie uzgodnienia metod i modeli wyceny aktywów funduszu. Obowiązek ten nie powinien być realizowany w sposób ogólny i generalny lecz za każdym razem analizie powinna zostać poddana specyfika poszczególnych rodzajów aktywów funduszu, celem ustalenia najbardziej odpowiedniego modelu wyceny dla takich aktywów. W toku takiej analizy należy uwzględniać m.in. specyfikę działalności realizowanej np. za pośrednictwem spółek celowych, etap rozwoju na jakim jest dana spółka, dostęp do historycznych danych finansowych takiej spółki umożliwiających weryfikację założeń wykorzystywanych na potrzeby proponowanego modelu wyceny.”

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wraz z Markiem Szpręgą przygotowaliśmy jedyną na rynku Akademię Wyceny dla Banków Depozytariuszy. Jest to cykl 3 spotkań, w trakcie których uczestnicy warsztatów poznają specyfikę wyceny poszczególnych instrumentów finansowych oraz dowiedzą się jak skutecznie weryfikować wycenę przygotowaną przez TFI. Prowadzący omówi metody wyceny z uwzględnieniem problematycznych kwestii, na które powinni zwrócić uwagę pracownicy zajmujący się weryfikacją wyceny po stronie banku depozytariusza.


Zapraszamy na trzecie, ostatnie szkolenie z cyklu poświęcone wycenie startup-ów.

 

 

 

W związku z aktualną sytuacją wprowadzamy możliwość uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem kanałów zdalnych – poprzez webinar.

Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 

 

 

 

 

Data i miejsce:

 

9 lipca 2020 r.

 

 

Godz. 10:00-14:30

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

 

DLA KOGO:

 

 

Szkolenie dedykowane jest pracownikom banków depozytariuszy z pionów powiernictwa, compliance oraz audytu.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy również pracowników TFI odpowiedzialnych za wycenę aktywów oraz przedstawicieli instytucji zewnętrznych, którym powierzono realizację czynności w tym zakresie.

 

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dla Uczestników, którzy brali udział w pierwszym spotkaniu z cyklu, przewidujemy rabaty.

 

10:00 rozpoczęcie warsztatów


Start-upy

  • Specyfika wyceny start-upu.

  • Weryfikacja wyceny start-upu.

  • Wartość godziwa a inwestycyjna – czy start-up ma wartość godziwą, kiedy ją ma?

  • Cykl życia start-upu – przełożenie na wycenę.

  • Kamienie milowe i opcje rzeczywiste – rekomendowany ale trudny sposób wyceny.

  • Istotne pułapki i problemy.

  • Obszerne Q/A dotyczące zagadnień związanych z wyceną.

     

  • 14:30 podsumowanie i zakończenie warsztatów

Marek Szpręga

 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Przez blisko dziewięć lat pracował dla grupy firm audytorskich i doradczych HLB M2, w tym przez trzy lata jako Partner odpowiedzialny za usługi Corporate Finance. Posiada doświadczenie w wycenie i weryfikacji wycen aktywów funduszy inwestycyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent SGH w Warszawie. Wraz z drużyną studentów SGH zdobył 2. miejsce w prestiżowej Global Investment Banking Valuation Olympiad w Londynie

Koszt uczestnictwa ( przy zapisach do 03.07.2020 r.)

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 3 lipca 2020 r. : koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

Dla Uczestników, którzy brali udział w pierwszym spotkaniu z cyklu, przewidujemy rabaty.

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte