Nadchodzi koniec papierowych potwierdzeń

Nadchodzi koniec papierowych potwierdzeń

Każde TFI zarządzające FIO lub SFIO z dużą ilością uczestników ma świadomość, że wysyłka potwierdzeń transakcji w postaci papierowej stanowi istotną pozycję kosztową funduszu.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że papierowe potwierdzenia są nie tylko drogie, ale i niepraktyczne, no i rzecz jasna nieekologiczne.  

Niebawem jednak, za sprawą aktualnie trwających prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, nieco już przestarzały tryb przekazywania potwierdzeń transakcji ulegnie zmianie.

Na skutek nowelizacji art. 91 Ustawy o funduszach, formą domyślną potwierdzeń transakcji staną się potwierdzenia w postaci elektronicznej.

Wyjątki od zasady przekazywania potwierdzeń transakcji w postaci elektronicznej stanowiły będą sytuacje, w których uczestnik zawnioskuje o przekazywanie potwierdzeń w postaci papierowej oraz  przypadki, w których fundusz nie będzie dysponował danymi pozwalającymi na wysyłkę elektroniczną.

Zgodnie z intencją autorów projektu ustawy, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Co istotne, w treści projektowanych regulacji zawarta została propozycja przewidująca, że dotychczasowym uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na osobisty odbiór potwierdzeń lub którzy nie wyrazili zgody na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, fundusze zobowiązane będą przekazywać potwierdzenia na dotychczasowych zasadach.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Wiceprezes zarządu FIS

ryzyko ESG (1)

No Comments

Leave a Comment