Przekształcenie OFE wraca na tapet

Przekształcenie OFE wraca na tapet

Po prawie roku od zawieszenia prac nad przekształceniem OFE, temat ponownie wraca na tapet. A wszystko za sprawą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, który choć datowany na 3 lutego 2021 r., na stornie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dosłownie kilka dni temu.

Ów projekt, podobnie, jak jego poprzednik, zakłada między innymi:

  1. Przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
  2. Przeniesienie środków z OFE na IKE.
  3. Przekształcenie PTE w TFI.
  4. Wprowadzenie obowiązkowej daniny publicznej w wysokości 15% od środków przeniesionych na IKE.
  5. Przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej środków zgromadzonych przez uczestników OFE, którzy złożą deklarację o ich przeniesieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z założeniami projektodawców, nowe przepisy mają co do zasady zacząć obowiązywać już od 1 czerwca 2021 r., choć należy nadmienić, że dla części regulacji przewidziany został późniejszy termin ich wejścia w życie.

Projekt dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343563/katalog/12766263#12766263

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz

Wiceprezes FIS

Partner w Snażyk Mordaka sp.k.

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz Partner, Radca prawny Kancelaria Snażyk Mordaka sp.k. Wiceprezes Fund Industry Support Sp. z o.o. (4)

BACK                                                HOME                                             NEXT  

Tags:

No Comments

Leave a Comment