Podsumowanie miesiąca – październik 2019

Podsumowanie miesiąca – październik 2019

Zapraszamy do lektury podsumowania ubiegłego miesiąca.

ZMIANY NA RYNKU

Strategia rozwoju rynku kapitałowego przyjęta przez Radę Ministrów

Pierwszego października przyjęta została przez Radę Ministrów Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. Szczególnie istotne z punktu widzenia krajowych TFI wydają się punkty dotyczące przyjęcia regulacji pozwalających na tworzenie funduszy przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych, czy wprowadzenie obowiązku korzystania przez fundusze inwestycyjne z wyceny rynkowej obligacji korporacyjnych.

Prof. Marcin Dyl odchodzi z IZFiA

Na początku miesiąca media poinformowały o złożeniu przez prof. Marcina Dyla rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IZFiA. Prof. Dyl piastował będzie stanowisko do końca bieżącego roku. Po tym czasie, jak podano w prasie, zamierza kontynuować działalność prawniczą. Prof. Dyl pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby od 2005 r. 

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

Przecieki dotyczące obecności Grupy AXA w Polsce

Z październikowych publikacji w prasie mogliśmy dowiedzieć się o rozważaniu przez Grupę AXA wycofania swojego biznesu z krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Informacje te nie zostały jednak póki co oficjalnie potwierdzone.

Altus przenosi zarządzanie Omega Wierzytelności NSFIZ do Rockbridge TFI

W październiku zarząd Altus TFI podjął uchwałę o przeniesieniu zarządzania funduszem do Rockbridge TFI. Na koniec miesiąca wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI wynosiła łącznie 316 299 754,67 zł.

Nowe  produkty w ofercie Alior TFI

W październiku Towarzystwo uruchomiło dwa nowe subfundusze wydzielone w Alior SFIO. Chodzi o Alior Spokojny dla Ciebie oraz Alior Stabilny na Przyszłość. Oba subfundusze powstały we współpracy z Grupą PZU .

Investors TFI najlepsze

Investors TFI kolejny rok z rzędu zostało uznane przez Dziennik Rzeczpospolita za najlepsze TFI na rynku. Drugą pozycję w rankingu zajęło TFI PZU, a na trzecim miejscu znalazło się Pekao TFI.

PPK umowy z największymi

W październiku upłynął termin na zawarcie przez największych pracodawców umów o zarządzanie PPK. Wydaje się, że najsilniejszą pozycję wśród tej grupy podmiotów zajęło PKO TFI, które zawarło ponad 1500 umów o zarządzanie PPK.  

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment