Rzutem na taśmę

Rzutem na taśmę

Wiecie Państwo, czym jest zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych? Spieszę z wyjaśnieniem. Dla potrzeb tego artykułu przyjmijmy, że jest to niepisany zwyczaj zakładający nierozpoznawanie projektów aktów normatywnych zainicjowanych przez poprzedników przez parlament kolejnej kadencji. Od zasady tej są jednak wyjątki (jak na przykład projekty obywatelskie). Zasadę tę, jak pokazały wydarzenia z ostatnich dni, można również… obejść. 

Dotychczas utarło się, że ustępujący parlament planował swoje posiedzenia tak, by zakończyć ostatnie obrady przed wyborami. Zasada ta została jednak przełamana decyzją Sejmu i Senatu IX kadencji, które to izby zgodnie postanowiły o zawieszeniu swoich ostatnich posiedzeń po to,  by móc je zakończyć już po wyborach.

 

W ten sposób przegłosowane mogły zostać strategiczne projekty, co do których istniało ryzyko, że staną  się “ofiarami” zasady dyskontynuacji. 

 

Ktoś mógłby powiedzieć- ale ja się polityką nie interesuję. Oczywiście każdy ma do tego prawo. 

 

A skoro już o prawie mowa…

 

To pozwólcie Państwo, że przejdę do omówienia porządku obrad ostatniego posiedzenia Senatu IX kadencji. W zasadzie, skupię się na dwóch punktach dotyczących kolejno: ustawy o  zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Oba akty na ostatnim posiedzeniu Senatu zostały przyjęte bez poprawek. 

 

Pierwszy z nich (o ile prezydent złoży pod nim swój podpis) wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu. Drugi, poza nielicznymi wyjątkami, 14 dni po ogłoszeniu. 

 

A gdyby chcieli Państwo poznać szczegóły uregulowań zawartych w obu aktach, świetną ku temu okazją będzie uczestnictwo w II. edycji FISKONGRES, która odbędzie się już 5. listopada. Szczegóły znajdziecie Państwo w linku poniżej. 

 

KRZYSZTOF SZACHOGŁUCHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER W KANCELARII SNAŻYK KOROL MORDAKA, WICEPREZES ZARZĄDU FIS

 

2019_11FISKONGRES_2v-11

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment