Podsumowanie miesiąca – sierpień 2019

Podsumowanie miesiąca – sierpień 2019

PODSUMOWANIE SIERPNIA

Co przyniósł ostatni miesiąc wakacji na rynku funduszy inwestycyjnych? Zapraszamy do lektury podsumowania miesiąca.

KOMISJA ODBIERA LICENCJĘ

 KNF na posiedzeniu 20 sierpnia br. jednogłośnie nałożyła na Saturn TFI karę pieniężną w wysokości 5 mln zł oraz cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności. Komisja uznała, że Saturn TFI dopuścił się rażącego naruszenia przepisów ustawy o funduszach. Cofnięciu zezwolenia nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Sankcje administracyjne nałożone na TFI są związane z zarządzaniem wybranymi funduszami wierzytelności. Komisja ustaliła, że Towarzystwo nie wykonywało bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy, przez co nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez Towarzystwo istotne nieprawidłowości zaistniałe w toku wykonywania powierzonych czynności.” – czytamy w komunikacie KNF.

AGIO FUNDS TFI

W dniu 20 sierpnia CBA zatrzymało 8 osób w związku z prowadzeniem czynności wyjaśniających w zakresie jednego z funduszy dedykowanych, zarządzanych przez towarzystwo. Wśród zatrzymanych znajdują się dwaj przedstawiciele kancelarii podatkowej, trzej przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzy osoby powiązane z jednym z funduszy inwestycyjnych.  Jak tłumaczy TFI – zatrzymania wynikają z potrzeby uzyskania szczegółowych informacji od pracowników współpracujących z klientem. CBA oświadczyło, że przedsiębiorcy w celu uniknięcia opodatkowania wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując z kancelarią podatkową. Jak ustalili śledczy działania te wyrządziły co najmniej 1 mln złotych szkody w mieniu Skarbu Państwa.

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

UNION INVESTMENT TFI

22 sierpnia br. Union Investment TFI zmieniło nazwę na Generali Investment TFI. Zmiana ta jest konsekwencją transakcji zawartej 18 czerwca 2019 pomiędzy Grupą Generali a Union Asset Management Holding AG.

PFR TFI

Towarzystwo dołączyło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Obecnie liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 34 TFI, jeden dom maklerski oraz pięciu agentów transferowych.

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

AMUNDI TFI

Towarzystwo wdraża nowy fundusz parasolowy Amundi Stars SFIO, z 11 wydzielonymi subfunduszami, które będą czerpać z najlepszych rozwiązań globalnych grupy Amundi. Docelowo, nowy fundusz parasolowy ma zostać uruchomiony jesienią 2019 r. Pierwszy z subfunduszy to Amundi Stars International Value ze strategią muliti-asset, lokujący aktywa w akcje globalnych spółek. Kolejny to Amundi Stars Global Aggregate Bond – fundusz obligacji globalnych oraz Amundi Stars Siver Age, wykorzystujący potencjał jaki daje trend starzejącego się społeczeństwa.

SKARBIEC TFI

 Towarzystwo planuje otworzyć się na klienta zagranicznego. Skarbiec TFI zamierza rozwijać produkty dedykowane właśnie dla klientów spoza Polski. Jak przyznaje w wywiadzie udzielonym ISBnews.tv prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska – “Skarbiec TFI był pionierem w kontekście wejścia na rynki zagraniczne. Dziś inwestycje w spółki wzrostowe czy obligacje wysokiego dochodu pokazują, że to był dobry kierunek. Udowodniliśmy, że firma z Warszawy może konkurować z największymi międzynarodowymi graczami. Bazując na tym planujemy krok dalej. Jednym z kierunków odnośnie nowych obszarów jest sięgnięcie po klienta zagranicznego. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, ale jesteśmy przekonani, że to bardzo perspektywiczny kierunek. Prace w Skarbcu w tym zakresie już się rozpoczęły”

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment