Przypomnienie o wchodzących w życie obowiązkach z obszaru CRS

Przypomnienie o wchodzących w życie obowiązkach z obszaru CRS

Piętnastego kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 694). Warto wspomnieć, że akt ten wprowadził  szereg nowych wymogów do obowiązującej ustawy, przy czym realizacja części z nich została odroczona w czasie. Przykładem tego typu obowiązków są:

  • konieczność przeprowadzenia ponownej weryfikacji nowych klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie „przejściowym” (art. 6 Ustawy);
  • wymóg dodatkowej weryfikacji klientów istniejących z uwzględnieniem przesłanki rezydencji podatkowej (art. 7 Ustawy);
  • nakaz wprowadzenia klauzuli o odpowiedzialności karnej do Oświadczeń CRS i oświadczeń FATCA (art. 1 pkt 9 oraz art. 4 pkt 2, w zw. z art. 15 pkt 3 Ustawy);
  • dodatkowe raportowanie klientów zidentyfikowanych na podstawie art. 6 i 7 Ustawy (art. 8 Ustawy).

Dziś warto zwrócić szczególną uwagę na termin realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, tj. wymogu wprowadzenia przez instytucje finansowe, do wszystkich oświadczeń CRS i FATCA, klauzuli o następującym brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Czasu pozostało naprawdę niewiele. Wejście w życie przepisów przewidujących wymóg zawarcia klauzuli o odpowiedzialności karnej nastąpi w dniu 1 września 2019 r.

Powyżej wskazany termin wejścia w życie klauzuli o odpowiedzialności karnej jest istotny w połączeniu z innym obowiązkiem, nałożonym przez przepisy Ustawy, tj. obowiązkiem wystąpienia w terminie do dn. 16 września 2019 r. włącznie, do klienta z okresu przejściowego, z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej na dzień zawarcia umowy.

Podkreślić należy, iż zestawienie dwóch wskazanych powyżej terminów, tj. 1 września i 16 września, umożliwia instytucjom finansowym, wysłanie do klientów z okresu przejściowego oświadczeń zawierających wspomnianą klauzulę, przy zachowaniu terminu, wynikającego z przepisu art. 6 Ustawy, a tym samym uniknięcie ryzyka związanego z przyjęciem po dniu 1 września 2019r.  oświadczenia klienta, które nie zawierałoby klauzuli o odpowiedzialności karnej.

 

Elżbieta Murawska

Radca Prawny

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka

logo_SKM poziome

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment