Podsumowanie miesiąca – czerwiec 2019

Podsumowanie miesiąca – czerwiec 2019

Czerwiec za nami. Przyjrzyjmy się, jakie wydarzenia miały miejsce na rynku w ostatnim miesiącu:

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI przekazane do podpisu ministra

W czerwcu do podpisu ministra skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania akt ten nie został jednak jeszcze podpisany. Przypominamy, że projekt wprowadza zakaz współdzielenia kluczowych funkcji w systemie kontroli wewnętrznej z zasiadaniem w zarządzie TFI, a także wprowadza tzw. funduszowy product governance.

Stanowisko UKNF w sprawie wejścia w życie instytucji agenta emisji

27. czerwca opublikowane zostało stanowisko UKNF w sprawie wejścia w życie instytucji agenta emisji. W opublikowanym komunikacie, urząd przedstawił m.in. opinię o braku możliwości łączenia roli agenta emisji ze statusem emitenta lub sprzedającego (oferującego), a także poruszył zagadnienia związane z pełnieniem funkcji agenta emisji przez bank powierniczy.

Brak sprzeciwu na przejęcie Union Investment TFI

Na 26. posiedzeniu, Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment TFI.  

Kara dla Altus TFI

Na 28. posiedzeniu, Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na towarzystwo dwie kary w łącznej wysokości 1,2 mln złotych. Powodem ukarania TFI były stwierdzone przez Komisję nieprawidłowości w wycenie jednej ze spółek notowanej na NewConnect, której akcje nabyte zostały przez fundusz zarządzany przez towarzystwo.

ZMIANY OSOBOWE

Skarbiec TFI

W czerwcu z funkcji członka zarządu towarzystwa zrezygnował Jacek Janiuk.

Pekao TFI

Kilka dni po rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w Skarbiec TFI, rada nadzorcza Pekao TFI powołała Jacka Janiuka na stanowisko prezesa zarządu towarzystwa. Jak podano w komunikacie prasowym, nowy prezes odpowiadał będzie za  Pion Zarządu, Pion Finansowy oraz Pion Sprzedaży i Marketingu.

Wraz z powołaniem Jacka Janiuka na stanowisko prezesa zarządu, rada nadzorcza towarzystwa postanowiła o powołaniu na kolejną kadencję Grzegorza Barańskiego- wiceprezesa zarządu nadzorującego Pion Operacyjny oraz Jacka Babińskiego- wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Aktywami.

Ipopema TFI

Pod koniec miesiąca do Zarządu TFI dołączył Marcin Winnicki. Marcin Winnicki związany jest z TFI od początku roku, kiedy to został on zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

Union Investment TFI

W czerwcu do zarządu towarzystwa dołączył Kazimierz Fedak. Poszerzenie składu zarządu TFI związane jest z finalizacją transakcji przejęcia towarzystwa przez podmioty z grupy Generali.

WYDARZENIA BRANŻOWE

Forum Funduszy

13. czerwca odbyło się XIV Forum Funduszy organizowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W trakcie konferencji poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z implementacją MiFID II, funkcjonowaniem funduszy zamkniętych w nowym otoczeniu prawnym oraz PPK.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

2019_07_17_ WYCENA

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment