Podsumowanie miesiąca – maj 2019

Podsumowanie miesiąca – maj 2019

Maj dla wielu uczestników rynku okazał się wymagającym miesiącem. Przyjrzyjmy się, jakie wydarzenia miały miejsce w tym czasie.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

Komisja nakłada karę na dwa TFI

Na posiedzeniu, które odbyło się 28. maja bieżącego roku,  Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe na dwa towarzystwa. Pierwszym z nich było ORIGIN TFI, które ukarane zostało za pozostawanie uczestnikiem dwóch funduszy inwestycyjnych przez okres dłuższy, niż 6 miesięcy. Wysokość nałożonej sankcji wyniosła 50 tys. zł.

 

Drugim z podmiotów, na który KNF nałożyła karę był Saturn TFI. Przyczyną zastosowania przez Komisję sankcji finansowej było stwierdzenie, iż w toku likwidacji jednego z funduszy, towarzystwo zastosowało instytucję datio in solutum. Wysokość kary określona została łącznie na poziomie 250 tys. zł. Towarzystwo, w wydanym przez siebie komunikacie, wskazało, iż instytucja datio in solutum, której zastosowanie stało się przyczyną nałożenia przez KNF sankcji, była powszechnie stosowana w toku likwidacji przez wiele podmiotów działających na rynku. Towarzystwo zapowiedziało również, iż będzie korzystało ze środków odwoławczych od decyzji.

 

Projekt ustawy zakładającej likwidację OFE

 

Pod koniec miesiąca na stronach RCL zamieszczony został projekt ustawy o likwidacji OFE (dokładnie: o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne).

Głównym założeniem projektu jest przekształcenie PTE w TFI oraz OFE w SFIO. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z założeniami projektodawców, zostaną przekazane na IKE prowadzone w SFIO przez “nowoutworzone” TFI.  

 

Nowelizacja ustawy o PPK

 

W bardzo szybkim tempie przeprowadzone zostały prace nad nowelizacją ustawy o PPK. Na początku maja rządowy projekt ustawy zmieniającej zamieszczony został na stronach RCL, a w chwili, gdy powstawał ten tekst, dokument został podpisany już przez Prezydenta. nowelizacja ustawy o PPK między innymi rozszerza katalog tzw. osób zatrudnionych, wyłącznie rachunków PPK z obowiązków raportowania FATCA i CRS, a także zniesiono limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK.

 

ZMIANY OSOBOWE

 

LARTIQ TFI

 

W maju do zezspołu Lartiq TFI, obejmując funkcję wiceprezesa zarządu, dołączył Paweł Jackowski. Paweł Jackowski odpowiedzialny będzie w TFI za kierowanie pionem zarządzania aktywami.

 ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

TFI BGŻ BNP Paribas

 

W maju TFI BGŻ BNP Paribas zmieniło nazwę na BNP Paribas TFI. Nowa nazwa zaczęła obowiązywać od 20 maja.

 

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

 

Oferty PPK na portalu

W maju na portalu PPK zamieszczona została większość ofert instytucji prowadzących PPK. Na chwilę obecną, podmiotów oferujących plany jest 15, a wśród nich znalazło się 12 TFI oraz 3 PTE.

 

PKO TFI

Jeszcze w kwietniu br. PKO Emerytura SFIO został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. W dniu 25.04 br. fundusz został wpisany do ewidencji PPK. W ramach funduszu wydzielonych zostało osiem subfunduszy zdefiniowanej daty.

AEGON PTE

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK. Fundusz zdefiniowanej daty został zarejestrowany w lutym, natomiast na początku kwietnia Aegon PTE złożyło wniosek do PFR o wpis do ewidencji PPK.

AXA TFI

Na początku maja AXA TFI zostało wpisane do ewidencji instytucji, które mogą oferować PPK. Towarzystwo liczy na spory udział w rynku PPK, w określonym segmencie. Dodatkowo, nie będzie pobierana opłaty za zarządzanie w 2019 i 2020 roku, a w kolejnych latach opłaty zostaną zróżnicowane w zależności od udziału akcji między 0,3 a 0,5 procent.

PEKAO TFI

W maju Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK. Fundusz Pekao PPK SFIO, utworzony przez Towarzystwo na potrzeby PPK, został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 13 maja 2019 r. Fundusz ma dziewięć wydzielonych subfunduszy zdefiniowanej daty.

Dodatkowo, w maju, zmienia uległa nazwa jednego z funduszy Towarzystwa. Pekao Elastycznego Inwestowania przemieniono na Pekao Kompas.

INVESTORS TFI

Investors TFI zostało wpisane przez PFR do ewidencji PPK. Fundusz przeznaczony pod nowe struktury to Investor PPK SFIO, który ma osiem wydzielonych subfunduszy zdefiniowanej daty.

UNION INVESTMENT TFI

Towarzystwo, które również zostało wpisane przez PFR do ewidencji PPK to Union Investment TFI.

SANTANDER TFI

Pod koniec maja Santander TFI uzyskało wpis do ewidencji PPK. Fundusz stworzony pod PPK -Santander PPK SFIO ma osiem wydzielonych subfunduszy zdefiniowanej daty. Towarzystwo obniżyło opłaty za zarządzanie w nowych subfunduszach do poziomu 0% w skali roku (0% opłaty stałej za zarządzanie do 31.12.2020 r.; 0% opłaty za success fee do 31.12.2021 r.).

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

2019_07_17_ WYCENA

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment