PODSUMOWANIE MIESIĄCA- STYCZEŃ

PODSUMOWANIE MIESIĄCA- STYCZEŃ

PODSUMOWANIE STYCZNIA

Styczeń to czas postanowień, prezentowania nowych strategii oraz pomysłów na rozwój branży. Póki co, ten rok zapowiada same wyzwania. Jak 2019 rozpoczął się na rynku funduszy inwestycyjnych? O tym piszemy w dzisiejszym podsumowaniu miesiąca.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O PPK

Pierwszego stycznia weszła w życie ustawa o ppk. W styczniu ruszyła również kampania informacyjna o pracowniczych planach kapitałowych, a aktualnie trwają prace nad treścią rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

ZMIANY W UFI

Pierwszego stycznia weszły także w życie zmiany do ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzone w drodze:

  1. Wspomnianej wcześniej ustawy o PPK;
  2. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym;
  3. Ustawy o komornikach sądowych;
  4. Ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE STAWEK MAKSYMALNYCH

Pierwszego stycznia 2019 r. rozpoczęło obowiązywanie rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Jedenastego stycznia rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary skierowany został do sejmu.

OCENA RYZYKA

Trzynastego stycznia upłynął termin na przeprowadzenie pierwszej oceny ryzyka przez instytucje obowiązane. Powyższy wymóg wynika z obowiązującej od zeszłego roku nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ROZPORZĄDZENIE FRP  

Do 21. stycznia krajowe fundusze rynku pieniężnego miały czas na dostosowanie do wymogów Rozporządzenia FRP oraz złożenie do KNF wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności. Większość z lokalnych struktur wykorzystała ten okres na dokonanie zmian w statutach, tak aby uniknąć ryzyka kwalifikacji, jako fundusze rynku pieniężnego. Skutkiem powyższych działań była zmiana nazw oraz klasyfikacji kilkudziesięciu funduszy i subfunduszy działających na polskim rynku.

KNF

KOMUNIKAT KNF W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ DOT. POLITYKI DYWIDENDOWEJ

Piętnastego stycznia na stronie Komisji opublikowany został komunikat w sprawie założeń polityki dywidendowej skierowany między innymi do towarzystw funduszy inwestycyjnych.

POWOŁANIE NOWYCH ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO KNF

Pod koniec stycznia powołano nowych zastępców przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zostali nimi: Małgorzata Iwanicz-Drozdowską, która objęła funkcję z dniem 4 lutego 2019 r. oraz Rafał Mikusiński, który obejmie funkcję 11 marca 2019 r. Jednocześnie odwołano dotychczasowego zastępcę przewodniczącego KNF Andrzeja Diakonowa. Drugi dotychczasowy zastępca – Marcin Pachucki będzie pełnił funkcję do 10 marca 2019 r.

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

QUERCUS

Towarzystwo na nowy rok przewidziało strategię „Q.2019”, która ma opierać się na poszerzeniu obszarów inwestycyjnych, wzmocnieniu zespołu zarządzających oraz wprowadzeniu do oferty nowych funduszy. Nowe filary strategii TFI to obligacje skarbowe oraz inwestycje globalne. Fundusze,  o które została rozszerzona oferta produktowa to Quercus Dłużny Krótkoterminowy (przekształcony z Quercus Europa) oraz Quercus Obligacji Skarbowych (przekształcony z Quercus Rosja). Dodatkowo, w ofercie pojawił się również Quercus Global Balanced i Quercus Global Balanced Plus FIZ oraz Alphaset FIZ.

Zespół inwestycyjny Quercus TFI od początku roku został wzmocniony przez czterech doświadczonych zarządzających. Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński do tej pory związani byli z Ipopema TFI natomiast Mariusz Petelski pracował wcześniej w Insignis TFI. Zarządzający wesprą nowe obszary działalności ujęte w strategii Towarzystwa.

COPERNICUS CAPITAL TFI

Copernicus Capital TFI zmienił politykę  inwestycyjną dwóch subfunduszy wchodzących w skład Copernicus FIO. Copernicus FIO Best Brands (d. Akcji) oraz Copernicus FIO Innowacji i Wzrostu (d. Spółek Wzrostowych) zostały w 66% przeorientowane na inwestycje zagraniczne. Dzięki zmianom, Towarzystwo chce pozyskać kilka milionów aktywów miesięcznie. Pomóc w tym ma rozwijana sukcesywnie od 2018 r. własna sieć dystrybucji.

UNION INVESTMENT TFI

Towarzystwo podało w komunikacie, że będzie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK).

ZMIANY OSOBOWE

PEKAO TFI

Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Renatę Wanat-Szelenbaum, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż i marketing. Do zarządu TFI dołączył również Grzegorz Barański, który także objął stanowisko wiceprezesa. Grzegorz Barański zajmie się kwestiami operacyjnymi w towarzystwie.

SKARBIEC TFI

Prezes TFI – Ewa Radkowska – Świętoń oraz Członek Zarządu – Dariusz Lasek zostali odwołani ze swoich funkcji. Jednocześnie na stanowisko członka zarządu powołany został Krzysztof Stupnicki, wcześniej związany m.in. z ING Investment Management Polska, Amplico TFI, Best TFI, czy MCI Management TFI. Do pełnienia obowiązków prezesa zarządu TFI tymczasowo, do 15 marca, oddelegowana została Anna Milewska – członek rady nadzorczej towarzystwa.

WYDARZENIA BRANŻOWE

Pod koniec stycznia odbył się „Bal Parkietu” uświetniający 25 urodziny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Okrągłą rocznicę gazeta będzie obchodzić dokładnie 15 lutego ( to właśnie wtedy, w 1994 r. ukazał się pierwszy numer „Parkietu”). Przyłączamy się do życzeń płynących z rynku i trzymamy kciuki za kolejne 25-lat działalności!

trendy(2)

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment