Zagadka dla Scotland Yardu

Zagadka dla Scotland Yardu

Ostatnich kilka tygodni zaliczyć można bez wątpienia do jednego z najbardziej intensywnych okresów w zakresie obejmującym zmiany otoczenia prawnego rynku funduszy inwestycyjnych.

Przebudowa KNF oraz obsługującego ją urzędu, modyfikacje emisji papierów wartościowych, limit opłat za zarządzanie, zmiany dotyczące zasad prowadzenia ewidencji uczestników, czy fundusze rynku pieniężnego po nowemu, to tylko nieliczne z przykładów potwierdzające fakt, iż prawo regulujące działalność zbiorowych form inwestowania zmienia się tak szybko, jak krajobraz za oknem rozpędzonego Pendolino na trasie z Warszawy do Katowic.

 

Poza wdrożeniem nowych regulacji, polski ustawodawca zdecydował się w ostatnim czasie na zmianę już obowiązujących przepisów i jednego z takich przypadków dotyczy właśnie ten artykuł.

Uchylając rąbka tajemnicy dodam, że chodzi o art. 145 ust. 6 ustawy, określający maksymalny poziom depozytów przechowywanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej.

Do 31 grudnia 2018 r. obowiązującym dla FIZ limitem objęte były wszystkie depozyty bez względu na miejsce ich przechowywania. Oznaczało to, że jeśli na rachunku prowadzonym przez depozytariusza poziom środków przekroczył 20% łącznej wartości aktywów, fundusz zobowiązany był do realizacji obowiązku raportowego oraz podjęcia działań mających na celu redukcję przekroczenia do przewidzianego przepisami progu. Dziś, o ile limit ustawowy nie został powielony w treści statutu funduszu, raportowanie przekroczenia nie jest konieczne. Wszystko za sprawą wyłączenia, o które komentowany przepis został wzbogacony.

Aktualnie każdy FIZ uprawniony jest do przechowywania aktywów w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej w wysokości nie wyższej niż 20% aktywów funduszu. Limit ten nie dotyczy jednak depozytów przechowywanych przez depozytariusza, one bowiem z 20% limitu zostały wyłączone.

 

Co zrobić z limitem, jeśli został powielony w treści statutu?

 

Zmienić, ogłosić i odczekać trzy miesiące. Po tym czasie można w pełni cieszyć się ze zmienionego art. 145 ust. 6 ustawy (no chyba, że ma się zgodę zgromadzenia inwestorów, wtedy cieszyć można się nieco wcześniej, o ile zgromadzenie tak zdecyduje).

 

Komu należą się podziękowania?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że zmiana art. 145 ust. 6 ustawy jest rozwiązaniem korzystnym dla podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Żeby rozwikłać zagadkę, komu podziękować za wprowadzenie przedmiotowej zmiany, postanowiłem skontaktować się z przyjaciółmi, którzy ze względu na zaangażowanie w kluczowe na arenie międzynarodowej śledztwa muszą pozostać anonimowi.

Moja wrodzona ciekawość oraz zaawansowane techniki śledcze osób, których imion i nazwisk wymienić nie mogę, pozwoliły nam wspólnie ustalić, iż zmiana art. 145 ust. 6 dokonana została w drodze ustawy kojarzonej powszechnie wyłącznie ze szczególnego rodzaju SFIO, jakimi są fundusze cyklu życia.

Nie trzymając już Państwa dłużej w niepewności, podzielę się wynikami naszego śledztwa. Art. 145 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych zmieniony został przez art. 125 pkt 8 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przepis ten pojawił się już w drugim projekcie ustawy o ppk, niestety nie udało mi się ustalić, kto jest jego pomysłodawcą.

 

Wnioski i podziękowania

 

Z opisanej przeze mnie historii wynika jeden wniosek: jeśli na pierwszy rzut oka jakaś regulacja obejmuje swoim zasięgiem produkty lub usługi, których świadczeniem dany podmiot nie jest zainteresowany, nie oznacza to, że z takimi regulacjami podmiot nie powinien się zapoznać. Może się bowiem okazać, że z pozoru niezwiązana z przyjętą linią biznesową ustawa, wprowadza modyfikacje również do zasad funkcjonowania takiego podmiotu.

A podziękowania należą się autorowi art. 125 pkt 8 ustawy o ppk, za kawał dobrej roboty.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca Prawny

Wiceprezes Zarządu Fund Industry Support

ZARPASZAMY NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

2019_01_23warsztaty_compliance_

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment