PODSUMOWANIE MIESIĄCA – GRUDZIEŃ 2018

PODSUMOWANIE MIESIĄCA – GRUDZIEŃ 2018

Ostatni miesiąc 2018 roku za nami. Co wydarzyło się na rynku w grudniu? Zapraszamy do lektury podsumowania.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

Stanowisko w sprawie zachęt

21 grudnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na prowadzonej przez siebie stronie internetowej stanowisko w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W opublikowanym dokumencie UKNF szczegółowo opisał zasady, jakimi powinno kierować się TFI przy weryfikacji dopuszczalności wypłaty zachęt dystrybutorom. Ponadto w stanowisku zawarty został również katalog czynności, które zdaniem UKNF uznać można za poprawiające jakość świadczonej usługi oraz katalog czynności, które nie spełniają przesłanek uprawniających do wypłaty zachęt.

Komunikat w sprawie dodatkowych kategorii jednostek uczestnictwa

W dniu 27 grudnia, na stronie Urzędu opublikowane zostało kolejne stanowisko dotyczące tym razem interpretacji treści art. 83a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W treści komunikatu zawarte zostały między innymi informacje o dopuszczalności pobierania opłat manipulacyjnych od różnych kategorii jednostek uczestnictwa, jak również zasad dokonywania wpłat bezpośrednich.

Publikacja rozporządzenia w sprawie stawek maksymalnych wynagrodzenia za zarządzanie

20 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia bieżącego roku.

PRODUKTY

ALTUS TFI

Towarzystwo przekazało w zarządzenie do Rockbirgde TFI kolejne pięć funduszy : Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus FIZ Multi Strategia, Altus Multi Asset FIZ.

ZMIANY OSOBOWE

SKARBIEC TFI

W szeregi Towarzystwa powrócili dwaj doświadczeni zarządzający – Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski. Wzmocnienie zespołu Skarbiec TFI z początkiem grudnia związane jest z przejęciem zarządzania autorskim funduszem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu, którym w Trigon TFI zarządzali Michał Cichosz oraz Tomasz Piotrowski.

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

NN INVESTMENT PARTNERS

ING Bank Śląski podpisał umowę przejęcia 45% akcji NN Investment Partners TFI. Zamknięcie transakcji nastąpić ma w II kwartale 2019 roku,  a jej wartość opiewa na 177 mln zł. Tym samym, ING Bank Śląski dołączy do większości dużych banków, które posiadają własne TFI. Na przeprowadzenie transakcji potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Sprzedającym będzie NN Investment Partners International Holdings B.V a kupującym spółka ING Investment Holding, podmiot w 100 proc. zależny ING Banku Śląskiego.

PKO TFI

Począwszy od 15 grudnia br. PKO TFI rozpoczęło publikację pełnych składów portfeli funduszy inwestycyjnych otwartych, którymi zarządza. Zmiana jest odpowiedzią na zapytania klientów dotyczące poszczególnych składników lokat funduszy, jak i chęć jeszcze większej transparentności w postrzeganiu TFI. Dodatkowo, takie publikacje będą korzystne również dla dystrybutorów.

WYDARZENIA BRANŻOWE

17 grudnia odbyła się XX debata PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI – perspektywy, wyzwania, zagrożenia”. Wzięli w niej udział przedstawiciele  PKO TFI, TFI PZU, Skarbiec TFI, Pekao TFI oraz Eques Investment TFI, którzy dyskutowali na temat globalnej sytuacji makroekonomicznej. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Analizy Online.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

2019_01_23warsztaty_compliance_

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment