Podsumowanie miesiąca – listopad 2018

Podsumowanie miesiąca – listopad 2018

Rok 2018 nie należy do łatwych, a miniony miesiąc jest tego jednym z dowodów. W przeciwieństwie jednak do wcześniejszych okresów, tym razem czarne chmury zebrały się nie nad podmiotami z rynku lecz nad organem nadzoru. Serwisy informacyjne praktycznie każdego dnia informują nas o kolejnych wątkach związanych z wykrytymi nieprawidłowościami. Co jeszcze działo się w minionym miesiącu? O tym piszemy w dzisiejszym podsumowaniu.

 

LEGISLACJA

Ustawa o PPK podpisana przez Prezydenta

19 listopada na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W efekcie tego wydarzenia nowy produkt długoterminowego oszczędzania na emeryturę już od przyszłego roku dostępny będzie dla pierwszej grupy zatrudnionych. Dla podmiotów zainteresowanych oferowaniem PPK zaczął się czas intensywnych przygotowań. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia.

Projekt rozporządzenia określającego  maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie

Na 29 listopada datowany jest ostatni projekt rozporządzenia określającego maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie FIO i SFIO. Projekt pozytywnie zaopiniowany został przez Komisję Nadzoru Finansowego, jednakże na dzień publikacji tego tekstu, jego treść nie jest jeszcze publicznie znana. Zakładamy, że w listopadowym projekcie zawarte zostały stawki dyskutowane publicznie w sierpniu, co oznacza, że od stycznia 2019 r., maksymalna wysokość części stałej wynagrodzenia za zarządzanie FIO oraz SFIO nie będzie mogła przekroczyć 3,5%.

Ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym podpisania przez Prezydenta

Trzydziestego listopada podpisana została przez Prezydenta ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym (właściwie: ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o  zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku). Więcej  na ten temat pisaliśmy tu:

PRODUKTY

QUERCUS TFI

Towarzystwo zapowiedziało uruchomienie nowego funduszu inwestycyjnego – Alphaset FIZ.  Nowy produkt ma w swojej strategii opierać się na polityce absolutnej stopy zwrotu. Nad dobrem składników portfela czuwał będzie Marcin Petelski – doświadczony zarządzający, pracujący wcześniej w Insignis TFI, gdzie piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu. Fundusz ma być dostępny w ofercie Quercus TFI na początku 2019 r.

ALTUS TFI

Altus TFI zawarł umowy z Rockbridge TFI, których przedmiotem jest przejęcie zarządzania kolejnymi, czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Przeniesienie zarządzania nastąpi pod warunkiem,m.in. że zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przekazanie zarządzania funduszem do Rockbridge TFI. Pierwotnie przejęcie miało dotyczyć Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności, Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3, Altus Semeko FIZ Mieszkaniowy oraz Waskulit FIZ, jednakże jak poinformowało w późniejszym komunikacje Altus TFI, zgromadzenie inwestorów nie wyraziło zgody na przekazanie zarządzania Waskulit FIZ.

AGIOFUNDS TFI

Pod koniec listopada br. przedstawiciele GPW, AgioFunds TFI, Beta Securities Poland i Domu Maklerskiego BOŚ podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju xchange Traded Funds (ETF) w Polsce oraz edukacji inwestorów. AgioFunds TFI przeprowadzi pierwszą w kraju emisję ETF-a. Zaangażowane podmioty pracują nad uruchomieniem i wprowadzeniem na GPW pierwszych funduszy ETF – Beta ETF, które będą odwzorowywać indeksy akcji polskich i zagranicznych oraz indeksy obligacji. Funkcję animatora i oferującego nowych funduszy pełnić będzie Dom Maklerski BOŚ. Według założeń twórców, fundusz będzie dostępny na początku stycznia 2019. Prace nad nowym produktem trwały ponad trzy lata.

ZMIANY OSOBOWE

TRIGON TFI

Pod koniec października Towarzystwo poinformowało o powołaniu nowego zarządu. I tak, na stanowisko Członka Zarządu zostali powołani: Ryszard Czerwiński, Marcin Morel oraz Jakub Rajchman. W połowie listopada stanowisko Wiceprezesa Zarządu Trigon TFI objął Piotr Bień, który objął również funkcję CIO. Wieloletnie doświadczenie jako zarządzający zdobywał m.in. w ING PTE SA oraz PZU TFI.

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

UNION INVESTMENT TFI

Do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów  13 listopada wpłynął wniosek złożony przez Generali CEE Holding B.V. w sprawie przejęcia kontroli nad Union Investment TFI. Wniosek jest efektem porozumienia w sprawie przejęcia TFI pomiędzy Grupą Generali a niemiecką firma Union Asset Management Holding, która jest w posiadaniu 100 % akcji Union Investment TFI. Przejęcie zaplanowane jest na I kwartał 2019 r.

WYDARZENIA BRANŻOWE

15 listopada odbyła się  V edycja Fund Industry Summit, w której udział wzięło blisko 160 osób z rynku funduszy inwestycyjnych. W trakcie konferencji poruszone zostały m.in. tematy związane z PPK, dystrybucją online jednostek uczestnictwa, budowaniem marki osobistej, analizą makroekonomiczną rynków wschodzących czy funduszy absolute return. Partnerami głównymi wydarzenia była Vistra Fund Services Poland oraz PKO FINAT. Podsumowanie konferencji wraz z relacją foto i wideo już niebawem.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment