Podsumowanie miesiąca – lipiec

Podsumowanie miesiąca – lipiec

Półmetek wakacji za nami. Co wydarzyło się na rynku funduszowym w lipcu? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

LEGISLACJA

W minionym miesiącu, projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został skierowany przez Ministra Finansów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W drugiej połowie sierpnia planowane jest skierowanie projektu pod obrady rządu. Więcej o nowym projekcie ustawy pisaliśmy tu https://fispoland.com/2018/07/23/kryja-rozporzadzenia-wykonawcze-ustawy-o-ppk/

KNF

Na 400. posiedzeniu KNF w dniu 31 lipca br.  “Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych wobec Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, SATURN Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. (dalej: Towarzystwa) w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwa. (…)”

ZMIANY OSOBOWE

PEKAO TFI

Na początku lipca Adam Jenkins został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Pekao TFI. Na stanowisku tym Jenkins zastąpił Krzysztofa Lewandowskiego, który ze spółką Pioneer Pekao TFI był związany od 2009 r. Z zarządu odszedł również Wiceprezes – Peter Bodis nadzorujący pion zarządzania aktywami.

Nowy Prezes posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży działając zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Pracował m.in. w Coopers&Lybrand (obecnie PWC), Nomura Asset Management, UBS Asset Management, Invesco Perpetual czy KBC. W 2003 roku został wyróżniony przez międzynarodową organizację ratingową, która jednocześnie przyznała mu AA-rating oraz tytuł „Red Hot European Smallcap Fund Manager”. Posiada tytuł CFA oraz CA. W latach 2011 -2013 był dyrektorem zespołu zarządzania portfelami akcyjnymi i zrównoważonymi w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Zmiany w zarządzie mają przyczynić się do rozwoju oferty produktowej i zwiększenia aktywów funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

MOUNT TFI

Do Zarządu Mount TFI dołączył Michał Sapota, były prezes i członek rady nadzorczej Murapol S.A.

Zmiany podyktowane zostały nowymi celami, jakie stawia przed sobą Towarzystwo. Zgodnie z założeniami, do końca 2019 r. aktywa pod zarządzaniem towarzystwa mają zostać podwojone (obecnie to ponad 550 mln zł). Dodatkowo, za sprawą Michała Sapoty, TFI ma otworzyć się również na rynek mieszkaniowy. Towarzystwo ma w planach postawienie funduszu deweloperskiego, który będzie inwestował zarówno w obiekty komercyjne, jak i mieszkaniowe.

SKARBIEC HOLDING

Do Rady Nadzorczej Skarbiec Holding, właściciela Skarbiec TFI dołączył Andrzej Sykulski – przewodniczący rady nadzorczej Trigon Dom Maklerski. Zmiany w składzie RN Skarbiec Holding mają na celu wypracować optymalną formę współpracy i powiązań kapitałowych pomiędzy Skarbiec TFI a Trigon TFI.

podsumowanie miesiąca_07.18-02

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

AVIVA INVESTORS TFI

Towarzystwo walczy o uwagę millenialsów oraz wychodzi naprzeciw dyrektywie MiFID II. Po konkursie związanym z inwestowaniem w fundusze Aviva, gdzie do wygrania były m.in. nowoczesne hybrydy, TFI od początku lipca kusi klientów o połowę niższa opłatą za zarządzanie.

PRODUKTY

PEKAO TFI

Pekao TFI wraz Bank Pekao S.A. uruchomiło nowy typ produktu – samorządowy fundusz inwestycyjny. Pekao Samorząd Plus FIZ w swoim portfelu będzie miał m.in. obligacje miast i województw oraz spółek komunalnych realizujących projekty inwestycyjne finansowane przez Bank Pekao S.A. Prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o obligacje komunalne ma przyczynić się do popularyzacji nowej klasy aktywów wśród szerszego grona inwestorów. Obligacje komunalne mają zapewnić wyższą dochodowość niż obligacje Skarbu Państwa przy dość niskim ryzyku inwestycyjnym.

NN Investment Partners TFI

W ofercie Towarzystwa pojawił się nowy fundusz NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO). Jest to fundusz krótkoterminowy dłużny, który będzie inwestował zarówno w papiery dłużne, zarówno skarbowe, jak i korporacyjne. Maksymalny czas trwania portfela to dwa lata. Fundusz wszedł w skład NN Parasol SFIO, który jest oparty na funduszach luksemburskich.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

akademia-compliance-12

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment