Podsumowanie miesiąca – maj

Podsumowanie miesiąca – maj

Zmiany rynkowe jakie miały miejsce w maju.

LEGISLACJA

25.05. br. opublikowany został zmodyfikowany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, który, w stosunku do poprzedniej wersji, wprowadził szereg nowości takich jak m.in. ofertowanie PPK również przez PTE i zakłady ubezpieczeń. Więcej o zmianach pisaliśmy tu PPK cz. I oraz PPK cz. II

KARY NAŁOŻONE NA TFI

Komisja Nadzoru Finansowego w maju nałożyła kary na dwa TFI. Na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została nałożona kara w wysokości 300 000 zł „w związku przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego (…) w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 roku”. Drugim Towarzystwem jest Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które zostało ukarane kwotą 30 000 zł za działania związane z Provide Wind FIZAN, tj. za „pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dłużej niż przez okres 6 miesięcy”, a także “poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu”.

ZMIANY OSOBOWE

COPERNICUS Capital TFI

Towarzystwo pozyskało zarządzającego – Marcina Bogusza, który będzie odpowiedzialny za przemodelowanie strategii subfunduszy w ramach parasola Copernicus FIO. Zmiany mają objąć m.in. otwarcie się również na rynki zagraniczne. Wcześniej zarządzający był związany z AgioFunds TFI.  

NN INVESTMENT PARTNERS

Towarzystwo pozyskało nowego zarządzającego do zespołu odpowiadającego za część dłużną. Krzysztof Prus zajął miejsce Jarosława Karpińskiego, który w kwietniu odszedł do TFI PZU. Wcześniej, Krzysztof Prus był związany m.in. z Najwyższą Izbą Kontroli oraz Bankiem Handlowym.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

ING Bank Śląski

Jak wynika z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej, ING Bank Śląski przymierza się do zakupu TFI. Co ciekawsze, nie jednego, ale dwóch Towarzystw. Dziennik wskazuje na Union Investment TFI oraz NN Investments Partners. Przypomnijmy, że ING, jako jeden z nielicznych dużych graczy w branży bankowej nie ma swojego TFI. Gdyby do takiej konsolidacji doszło, jak wynika z wyliczeń Analiz Online, ING Bank Śląski zająłby trzecie miejsce pod względem ilości aktywów zgromadzonych w funduszach detalicznych.

MONEY MAKERS TFI

Od 8 maja 2018 r. Alior Bank jest jednym akcjonariuszem Money Makers TFI, które wkrótce zmieni nazwę na Alior TFI. Właściciel za pośrednictwem Towarzystwa chce otworzyć się na nowych klientów poszukujących produktów związanych z długoterminowym oszczędzaniem. TFI jako pierwsze, z tej kategorii produktowej, będzie oferować IKE i IKZE. Planuje wprowadzenie ich w drugiej połowie roku, najpóźniej w trzecim kwartale 2018 r. W planach jest także uruchomienie nowych programów systematycznego oszczędzania niezwiązanych z preferencjami podatkowymi. TFI planuje skupić się na rozwoju oferty funduszy inwestycyjnych otwartych oraz usługi asset management skierowanej do klientów detalicznych.

TFI PZU

W trakcie prezentacji wyników grupy kapitałowej PZU za pierwszy kwartał 2018 r. Prezes Paweł Surówka odniósł się również do planów TFI, które pracuje nad nowym produktem oszczędnościowym oraz funduszami indeksowymi. Te ostatnie mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym roku. Plany połączenia TFI PZU oraz Pekao TFI nadal są w orbicie zainteresowań.

infografika podsumowanie_05-01

PRODUKTY

ESALIENS TFI

Od maja br. klienci Esaliens TFI mają szerszą paletę możliwości inwestycyjnych. TFI uruchomiło ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO. Każdy z subfunduszy wchodzących w skład parasola lokuje środki w zagraniczny subfundusz bazowy. Poszerzenie oferty to również dobra wiadomość dla oszczędzających długoterminowo w ramach IKE i IKZE. Dzięki niemu klienci korzystający z tych rozwiązań mogą lokować i pomnażać oszczędności w oparciu o globalne rynki.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

BACK                                                HOME                                              https://fispoland.com/2018/06/06/pokolenie-cyfrowi-nomadzi/" target="_self" class="qbutton normal_button qbutton_with_icon" style="border-color: #575757; " data-hover-border-color=undefined data-hover-color=#575757>NEXT

No Comments

Leave a Comment