Podsumowanie miesiąca – kwiecień

Podsumowanie miesiąca – kwiecień

Podsumowanie zmian na rynku funduszy inwestycyjnych jakie miały miejsce w kwietniu.

LEGISLACJA

06.04. br. opublikowana została Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wdrażenie do polskiego porządku wymogów wynikających z dyrektywy MiFID II.

Tydzień później, 13.04 w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowy akt implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia IV Dyrektywy AML.

Po opublikowaniu 29.03 br. przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiska w sprawie oferowania certyfikatów niepublicznych FIZ-ów część TFI, jak i portali branżowych, zdecydowało się usunąć dane dotyczące FIZ-ów ze swoich stron internetowych.

infografika podsumowanie_04_18-01

ZMIANY OSOBOWE

ESALIENS TFI

Towarzystwo wzmacnia obszar związany z programami emerytalnymi. Do TFI dołączył Przemysław Gawlak, który objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży ds. Programów Emerytalnych. Jest odpowiedzialny za rozwój oferty w zakresie programów emerytalnych oraz zarządzanie dedykowanym zespołem sprzedażowym. Przemysław Gawlak ma bogate, ponad 20 – letnie doświadczenie w branży ubezpieczeń grupowych m.in. w Nationwide TUnŻ S.A. (Aegon), Grupie Allianz Polska, Warta TUnŻ S.A., GrECo JLT Polska Sp. z o.o.

ALTUS TFI

Do zespołu zarządzających dołączył Kamil Sobolewski, który będzie odpowiedzialny za nowe strategie w ofercie Towarzystwa. Zarządzający skłania się ku rozwiązaniom typu absolut return. Kamil Sobolewski wcześniej był związany z OFE NN oraz Societe Generale, a pierwsze doświadczenia na rynku zdobywał w Niemczech.

SKARBIEC TFI

Bartosz Józefiak zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Skarbiec Holding oraz Wiceprezesa Zarządu Skarbiec TFI. Ze spółką był związany cztery lata. Od 1.06 br. Prezesem Skarbiec Holding zostanie Ewa Radkowska – Świętoń, dotychczasowa Prezes Zarządu Skarbiec TFI.

TFI PZU

Do zespołu zarządzających portfelem akcji Towarzystwa dołączył Piotr Zielonka, który będzie odpowiadał za strategię long-short. Nowy zarządzający pracował wcześniej m.in., jako analityk DM Banku Handlowego, szef działu analiz Ipopema Securities oraz jako zarządzający Trigon DM.

QUERCUS TFI

Paweł Pasternok został powołany na stanowisko Członka Zarządu Quercus TFI. Z Towarzystwem jest związany od 2009 r. Ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych. Doświadczenie zdobywał również m.in. w w kancelarii Salans D. Oleszczuk kancelaria prawnicza Sp. k. (obecnie Dentons Europe Oleszczuk Sp. k.)., w kancelarii Noerr Stiefenhofer Lutz Sp. z o.o. (obecnie Noerr Biedecki sp. k). oraz w Komisji Nadzoru Finansowego.

WYDARZENIA BRANŻOWE

13.04. odbyła się pierwsza edycja Venture Capital Kongres organizowana przez Kancelarię Snażyk Granicki (obecnie Snażyk Korol Granicki) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz PKO Bank Polski. Kongres był poświęcony tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz ASI, a prelekcje oraz dyskusje ekspertów były kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Fund Industry Support był jednym z partnerów wydarzenia.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment