Podsumowanie miesiąca – styczeń

Podsumowanie miesiąca – styczeń

Zapraszamy do podsumowania zmian rynkowych jakie miały miejsce w styczniu.

LEGISLACJA

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę MiFID II trafił do Sejmu        

15. stycznia projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw został przekazany do prac parlamentarnych. Pierwsze czytanie odbyło się 26. stycznia, zaś aktualnie nad dokumentem trwają prace w Komisji Finansów Publicznych.

PRIIPsy obowiązują

Pierwszego stycznia zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Wraz z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia firmy inwestycyjne zobowiązane zostały do opracowania nowego dokumentu informacyjnego dla klientów. Obowiązek ten dotyczy aktualnie funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Nowelizacja ustawy o PPE

W pierwszych dniach stycznia przekazany został do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Planowana nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymogów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014, str. 1-7).

Więcej o planowanej nowelizacji ustawy pisaliśmy tu: https://fispoland.com/2018/01/15/reforma-pracowniczych-programow-emerytalnych/

ZMIANY OSOBOWE

PZU TFI

W ciągu minionego miesiąca dowiedzieliśmy się, że w lutym oraz kwietniu br. do zespołu papierów dłużnych PZU TFI dołączą dwaj zarządzający :  Paweł Gołębiewski z mBanku oraz Jarosław Karpiński z NN Investment Partners TFI. Paweł Gołębiewski będzie odpowiedzialny za inwestycje w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstw natomiast Jarosław Karpiński obejmie funkcję wicedyrektora w biurze długu, walut i towarów. Jarosławowi Karpińskiemu podlegać będą fundusze dłużne oraz będzie on współzarządzał funduszami typu global macro.

Z początkiem roku w ramach TFI powstało również biuro zarządzania metodami ilościowymi – nowość na polskim rynku. Zadaniem zespołu będzie budowa modeli naśladujących indeksy giełdowe oraz modeli wspomagających procesy inwestycyjne. Kierownictwo w biurze objął zarządzający Konrad Augustyński.

 2018_01_FIS_PODSUMOWANIE-01

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

KBC TFI

Po przejęciu KBC TFI przez agenta transferowego z grupy PKO BP spółkę Finat, KBC TFI ma przestać istnieć. Nie oznacza to jednak, że fundusze zarządzane przez KBC będą łączone z funduszami PKO TFI. Cześć z nich będzie dalej funkcjonować na rynku (kilka zostanie połączonych), ale pod nową marką – Gamma TFI. Finalnie rebranding ma zakończyć się w połowie marca 2018 r.

NOWE PRODUKTY

PKO TFI

To nie koniec zmian i nowości w grupie PKO BP. Od początku 2018 r. PKO TFI ma w swojej ofercie nowy fundusz parasolowy –  PKO Portfele Inwestycyjne SFIO, w skład którego wchodzą subfundusze: Bursztynowy, Szafirowy, Rubinowy, Szmaragdowy i Diamentowy. Główną cechą produktu ma być jego prosta i odpowiedź na potrzeby klienta. Fundusz będzie inwestował w inne fundusze o różnej strategii inwestycyjnej.

IPOPEMA TFI

Towarzystwo ruszyło z nowym funduszem IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ, który wykorzystuje potencjał zagranicznych rynków e-commerce, IT, branży farmaceutycznej i biotechnologii, ale też polskich akcji i obligacji. Towarzystwo chce pozyskać 100 mln do końca 2018 r.

BZ WBK TFI

Towarzystwo uruchomi aż dziewięć nowych subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Arka Prestiż SFIO. Cztery z nich proponują złożone strategie inwestycyjne, których portfele składają się w co najmniej 70% z wybranych subfunduszy Arka BZ WBK FIO. Te subfundusze to : Arka Strategia Konserwatywna, Arka Strategia Stabilna, Arka Strategia Dynamiczna i Arka Strategia Akcyjna. Pozostałe subfundusze to m.in. subfundusze fund of funds, których aktywa będą lokowane w inne fundusze (Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Arka Prestiż Akcji Amerykańskich i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) oraz Arka Prestiż Technologii i Innowacji inwestujący w nowe technologie oraz Arka Prestiż Alfa, realizujące strategię market neutral.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment