Podsumowanie miesiąca – październik

Podsumowanie miesiąca – październik

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami na rynku funduszy inwestycyjnych jakie dokonały się w październiku.

LEGISLACJA

20 października opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego  funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy.

ZMIANY OSOBOWE

Na początku miesiąca szeregi Skarbiec TFI wzmocnił Norbert Talarczyk, który jest odpowiedzialny za stworzenie dwóch departamentów sprzedażowych – dedykowanego dla sieci agencyjnej oraz dystrybucji dla klientów instytucjonalnych. Norbert Talarczyk przez ostatnie 5 lat był związany z KBC TFI, gdzie był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Sprzedaży Detalicznej i Private Bankingu. Wcześniej pracował m.in. dla BlackRock Investment Management UK Ltd, Opera TFI oraz CitiBank Handlowy.

Do zespołu Skarbca dołączyli również dwaj zarządzający – Jakub Menc i Michał Stalmach, którzy będą zarządzać funduszami akcyjnymi oraz częścią udziałową funduszy mieszanych.

ROCKBRIDGE TFI

Tomasz Stadnik został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Rockbridge TFI. Wcześniej związany był m.in. ze Skarbiec Holding i Skarbiec TFI, Credit Suisse AM, ABN AMRO AM oraz PZU AM.

Do zespołu TFI dołączył również zarządzający Łukasz Stelmasiak. Wzmocnienie zespołu zarządzających zbiega się w czasie z zapowiedziami o powiększeniu oferty Rockbridge TFI o trzy nowe fundusze zamknięte: jeden z nich będzie opierał się na rynku akcyjnym, drugi na szeroko pojętym rynku długu i wreszcie ostatni z nich będzie stosował strategię global macro, wykorzystującą różne klasy aktywów.

QUERCUS TFI

Do Quercus TFI dołączył Jacek Babiński, który będzie zarządzał nowym, autorskim funduszem Sequoia FIZ. Wcześniej związany m.in. z Urzędem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Metlife PTE oraz Skarbiec TFI, z którego odszedł w czerwcu tego roku.

infografika podsumowanie_10-01

 

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

BGK TFI (PFR TFI)

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) nabył 100 proc. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK. W efekcie transakcji TFI BGK zmieniło nazwę na PFR TFI. Przejęcie TFI BGK z jednej strony ma  „porządkować strukturę Grupy PFR” a z drugiej służyć realizacji założeń reformy emerytalnej. PFR za pomocą PFR TFI będzie obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe.

PRODUKTY

RAFFEISEN TFI

Raiffeisen TFI przejmuje zarządzanie nad Raiffeisen SFIO od Altus TFI. Zmiany mają objąć zarządzanie związane z relacjami z depozytariuszem i agentem transferowym. Realizowanie strategii inwestycyjnej nadal zostanie w gestii Altus TFI.

Raiffeisen TFI nie zamierza poprzestać na samym przejęciu. Towarzystwo zapowiada, że prawdopodobnie w 2018 r. do oferty dołączą kolejne fundusze. Nowym produktom ma być bliżej do funduszy absolutnej stopy zwrotu, a ich wyróżnikiem będzie dywersyfikacja ryzyka zarówno geograficznie, jak i pod względem klas aktywów. Rozwiązaniem wyróżniającym fundusze ma być też wbudowany mechanizm kontrolujący poziom ryzyka w oparciu o siedmiostopniową skalę SRRI.

EQUES TFI

Towarzystwo skupia się na funduszach zamkniętych. W wyniku tej decyzji biznesowej, od 1 grudnia br. ograniczona zostanie możliwość nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszy z parasola Eques SFIO. Eques TFI planuje połączyć wszystkie subfundusze w jeden fundusz o strategii ochrony kapitału.

TFI ALLIANZ POLSKA

W ofercie Towarzystwa pojawiła się nowość na rynku – pierwszy fundusz inwestujący w sztuczną inteligencję – Allianz Artificial Intelligence. Fundusz działa w formule master-feeder. Towarzystwo ma w planach uruchomienie funduszu skupiającego się na obligacjach azjatyckich typu high yield.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Investors TFI, podobnie jak rok wcześniej, zostało najlepszym TFI według rankingu “Rzeczpospolitej”. Na drugim miejscu uplasował się Skarbiec TFI, a na trzecim BZ WBK TFI. Ranking budowany jest w oparciu o ofertę dla inwestorów detalicznych.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

BACK                                                HOME                                              NEXT

 

 

No Comments

Leave a Comment