PÓŁMETEK WAKACJI JUŻ ZA NAMI

PÓŁMETEK WAKACJI JUŻ ZA NAMI

Lipiec upłynął pod hasłem szeregu zmian legislacyjnych. Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że oczy tych, którzy nie przebywali w tym czasie na urlopie zwrócone były na strony Rządowego Centrum Legislacji. W lipcu ukazał się nowy projekt ustawy implementującej MiFID II do polskiego porządku prawnego oraz opublikowanych zostało klika istotnych z punktu wiedzenia każdego TFI rozporządzeń, o czym szerzej poniżej.

LEGISLACJA

Nowy projekt ustawy implementującej MiFID II

 Nowy projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw opublikowany został 21. lipca.  Znacząco różni się od projektu opublikowanego 9. marca br. O najistotniejszych założeniach nowej regulacji informowaliśmy tu: https://fispoland.com/2017/07/28/fundusze-dystrybutorzy-nowe-regulacje-dla-kogo/

Nowe rozporządzenia wykonawcze

28. lipca opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw cztery nowe rozporządzenia do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Najważniejsze z nich to Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje na temat rozporządzeń opublikowaliśmy pod tym adresem: http://fispoland.com/2017/07/31/nowe-rozporzadzenia-opublikowane/

 

ZMIANY OSOBOWE

SKARBIEC TFI

W połowie miesiąca na stanowisko członka zarządu  mianowany został Jacek Janiuk, który wcześniej był związany m.in. z Alior Bankiem oraz Citi Handlowy. Zacznie on pełnić swoją funkcję od 1. września br. Od 7. lipca natomiast na stanowisko wiceprezesa Skarbiec TFI S.A. powołano Jakuba Kocjana, związanego m.in. z ATC Consulting, Abadon Real Estate i Awbud.

Pod koniec miesiąca, rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding ze skutkiem od dnia 30. września złożył Marek Rybiec.

2017_07_infografika podsumowanie-02-02

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

PGE TFI

18. lipca Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia PGE TFI S.A. na prowadzenie działalności. Dodatkowo, Towarzystwo uzyskało zgodę na utworzenie PGE Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, którego depozytariuszem będzie PKO Bank Polski S.A.

TFI PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. wzmacnia szeregi o nowych specjalistów. Do zespołu dołączył Łukasz Kędzior, na stanowisku dyrektora zarządzającego do spraw dystrybucji (wcześniej w zarządzie Skarbiec TFI). W najbliższej przyszłości Towarzystwo pozyska Tomasz Stankiewicz, który będzie odpowiedzialny za zespół zarządzających akcjami.

Dodatkowo, TFI poinformowało, że przygotowuje swoją ofertę na zmiany związane z wejściem w życie dyrektywy MiFID II. Odpowiedzią na nowe regulacje ma być otworzenie niskokosztowych funduszy pasywnych (indeksowych). Ponadto, TFI przygotowuje się do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PRODUKTY

TRIGON TFI

Pod koniec lipca zakończyła się pierwsza emisja certyfikatów nowego funduszu typu absolute return zarządzanego przez Trigon TFI – Trigon Infinity Akcji FIZ. Jest to fundusz autorski, zarządzany przez Rocha Pietronia, wcześniej związanego z TFI PZU. Do funduszu pozyskano ponad 23 mln zł.

AVIVA INVESTORS POLAND TFI

Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej zmienił nazwę na Aviva Investors Europejskich Akcji. Natomiast Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących przekształcił się w  Aviva Investors Globalnych Akcji. Wraz ze zmianą nazwy, subfundusze zmieniły również politykę inwestycyjną. Jak napisasno w komunikacie prasowym subfundusze pozostaną funduszami akcji zagranicznych, ale rozszerzone zostanie spektrum ich inwestycji o rynki odpowiednio akcji europejskich i globalnych.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment