Zielony maj na rynku TFI

Zielony maj na rynku TFI

A wszystko to za sprawą zielonego światła, które otrzymały aż dwa nowe TFI, którym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na rozpoczęcie działalności. Nie obyło się również bez zmian kadrowych. Coraz więcej Towarzystw w swoich planach uwzględnia wzmocnienie roli funduszy inwestycyjnych otwartych.

LEGISLACJA

Ministerstwo Finansów  opublikowało na swojej stronie ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową  z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte. Jest to pierwsze ostrzeżenie Ministerstwa o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej. Treść ostrzeżenia dostępna jest pod tym adresem.

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

31. maja Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prowadzenie działalności dla dwóch nowych podmiotów – Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego prezesem jest Jacek Wiśniewski oraz Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. utworzonego przez Arkadiusza Bogusza i Michała Rabieja.

BPH TFI

Altus Agent Transferowy sp. z o.o uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  na przejęcie kontroli nad BPH TFI. Prezes UOKiK pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony 12 kwietnia br. przez Altus AT.  Zgodnie z treścią warunkowej umowy nabycia 100% akcji BPH TFI, uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji stanowiło jeden z warunków wykonania niniejszej transakcji.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

TFI BGŻ BNP Paribas

Poinformowało o planach związanych z rozszerzeniem oferty funduszowej pod parasolem BGŻ SFIO.  Towarzystwo planuje uruchomienie dwóch nowych funduszy. Pierwszy z nich będzie funduszem akcyjnym stosującym w procesie inwestycyjnym zasady tzw. inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Będzie to produkt działający w formule master-feeder. Drugi z nich, będzie funduszem inwestującym w różne klasy aktywów.  Dodatkowo, TFI pracuje nad stworzeniem nowego portfela inwestycyjnego oraz produktów emerytalnych.

SATURN TFI

Towarzystwo poinformowało, że pracuje obecnie nad kształtem statutów funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusz parasolowy Saturna będzie działał w formule funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) z wydzielonymi przynajmniej czterema subfunduszami – pieniężnym, obligacji, aktywnej alokacji i akcji. Fundusz parasolowy nie będzie dostępny w sprzedaży bezpośredniej, tylko za pośrednictwem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

ZMIANY OSOBOWE

KGHM TFI

W dniu 15. maja nastąpiły zmiany personalne w KGHM TFI – odwołani zostali prezes Mirosław Stanisławski oraz wiceprezes Rafał Czepil. Nowym prezesem został Jacek Drobny, ostatnio zatrudniony w PKO BP.

FORUM TFI

Z dniem 25. maja Artur Rawski został powołany na stanowiska Prezesa Zarządu Forum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zastępując Mateusza Sarapatę, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Artur Rawski wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz był odpowiedzialny za politykę sprzedaży, kontakty z partnerami strategicznymi oraz sprawy organizacyjne i finansowe Forum TFI.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment